Освітньо-професійна програма «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Як стати студентом кафедри АтаАЕ:

 1. Зареєструватися на сайті МОН для здачі ЗНО з української мови та літератури, математики, фізики (або іноземної мови).
 2. Скласти ЗНО з української мови та літератури (з мінімальною кількістю балів 100 ) та математики, фізики (іноземної мови) – 125 (за умови що один з них не менше 100 балів).
 3. Отримати атестат про повну загальну середню освіту.
 4. Зареєструвати електронний кабінет починаючи з 1 липня.
 5. Подати заяву в електронному вигляді до єдиної державної електронної бази з питань освіти з 10 по 22 липня, де вказати:

Університет:КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • Факультет :ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ
 • Спеціальність:Електроніка
 • Спеціалізація«Акустичні мультимедійні технології та системи» або «Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика»
 • Скористайтесь рекомендаціями та допомогою співробітників кафедри за телефоном: +380 44 204 90 72
 • Скористайтесь рекомендаціями та допомогою за номером +380 98  984 91 65 або в месседжерах Telegram, Viber, WhatsApp 

Найближчі дати Днів відкритих дверей на факультеті:
26 грудня 2019 р.

Зустрічі представників кафедр факультету електроніки з абітурієнтами
відбудуться в аудиторії 412, корпус 12

Відеоролик “Що потрібно знати абітурієнту 2018 р.?” – розповідає Радміла Сегол

Відеоролик “Що таке акустика” (Школа абітурієнта 2018 р.) – професор Аркадій Продеус

Відеоролик – виступи студента Івана Руденко та доцента Віталія Зайця

Кафедра акустики та акустоелектроніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” здійснює спеціальну підготовку бакалаврів (4 роки), магістрів (2 років) та докторів філософії (4 роки) в галузі знань 17 “Електроніка і телекомунікації” за спеціальністю:

 • 171 «Електроніка»

в рамках освітньої програми (спеціалізації)

 • Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

Із Правилами вступу на 1-й курс за сертифікатами ЗНО можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії.

Як підтвердити сертифікат ФДП, МАН, ВУО та подати документи про першочерговість? Це також можна взнати на сторінці сайту Приймальної комісії.

Перелік предметів, з яких проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти:

Спеціальність

Перелік Сертифікатів

Електроніка (денна форма навчання)

•Математика ваговий коефіцієнт 0,5;

•Фізика (або іноземна мова – за вибором) ваговий коефіцієнт 0,2; мінімальна кількість балів – 125, за умови що інший предмет не менше 100

•Українська мова та література – ваговий коефіцієнт 0,2; мінімальна кількість балів – 100

Вага середнього бала атестату – 0,05
Вага додаткового балу СДП – 0,05
Максимальний конкурсний бал – 200

Підрахунок конкурсного балу вступника кафедри АтаАЕ:

 • КБ = (0,5·Мат. + 0,2·Фіз. (Ін.мова) + 0,2·Укр.мова + 0,05·БА + 0,05·Дб)·ГК·СК, все в межах 200 балів.
 • БА  бал атестату;
 • Дб – додатковий бал слухача підготовчих курсів КПІ або призера всеукраїнських олімпіад;
 • ГК – галузевий коефіцієнт 1,02 (для першого пріоритету);
 • СК – сільський коефіцієнт 1,05, для абітурієнтів зареєстрованих у сільських населених пунктах і які здобули освіту на їх території у рік вступу.
 • Усі пояснення тут

Додаткові 10 балів нараховуються:

 • призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів;
 • призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2019 року.

Увага! Сертифікат з іноземної мови має бути лише 2018 або 2019 років. Сертифікати з інших предметів є дієвими за останні 3 роки, тобто за період з 2017 по 2019 роки.

Коротко про акустику та кафедру акустики та акустоелектроніки:

Загальну роль акустики в сучасному світі дуже вдало характеризує запропонована відомим американським ученим-акустиком Брюсом Ліндсеєм (R. Bruce Lindcey) схема, відома як «Ліндсеєвське колесо акустики»ижче ми наводимо цю схему, адаптовану до української мови).

У ньому виділено чотири області людської активності, в яких акустичні знання мають важливе значення: Науки про життя, Науки про Землю, Мистецтво, Інженерія. Центральне місце у цій діаграмі посідають фундаментальні дослідження в акустиці, які об’єднано загальною назвою – фізична акустика.

Кафедру акустики та акустоелектроніки засновано в 1936 році.

За минулі роки підготовлено біля 4000 фахівців в галузі акустичної техніки. 5 вихованців кафедри удостоєні Державних премій. Серед випускників кафедри 2 академіка, 12 докторів наук і понад 60 кандидатів наук. Підготовка фахівців здійснюється з використанням сучасних учбових програм та комп’ютерних технологій.

Навчання студентів проводиться в спеціалізованих лабораторіях та аудиторіях кафедри.
Практичний досвід роботи майбутні фахівці отримують на підприємствах та в науково-дослідних інститутах. Навчання студентів забезпечує 12 кандидатів та 7 докторів технічних наук. Навчаючись на кафедрі, студенти мають можливість паралельно з базовою освітою отримати в НТУУ «КПІ» другу вищу освіту за напрямками: менеджмент, маркетинг, економіка підприємництва, економічна безпека та інші.

На етапі бакалаврської та магістерської підготовки студенти вивчають фундаментальні учбові дисципліни (математика, фізика механіка, інформатика, програмування, інженерна та комп’ютерна графіка, дисципліни гуманітарного напрямку та ін.), а також професійно-орієнтовані дисципліни акустоелектронного профілю (теорія електричних кіл, основи електроніки, теорія процесів та систем, теоретичні основи акустики, прикладна акустика, аналогова та цифрова схемотехніка, електроакустичні перетворювачі, вимірювання на звукових та ультразвукових частотах та ін.).

Студенти навчаються користуватися програмним інструментарієм для обробки акустичних сигналів та зображень, моделювання вимірювальних акустичних систем, а також проектування акустичних пристроїв та систем. Особлива увага приділяється проектуванню вимірювальних та діагностичних приладів, розробці акустичної апаратури, обладнання для домашніх та професійних студій звукозапису, ультразвукових комп’ютерних систем інтроскопії і томографії тощо.

Cпеціалізація «Акустичні мультимедійні технології та системи»:

В рамках спеціалізації «Акустичні мультимедійні технології та системи» передбачено вивчення основ електроніки та акустики. Особлива увага приділяється застосуванню та розробці акустичних приладів і апаратів для використання в мультимедійних середовищах. Так студентами вивчаються всі питання пов’язані з розробкою ультразвукових далекомірів (так званих акустичних рулеток), вимірювачів рівнів рідких та сипких середовищ (бензин, зерно тощо), гідроакустичних приладів (ехолокаторів, гідроакустичних буїв, шумопеленгаторів), приладів акустичного неруйнівного контролю (дефектоскопів, товщиномірів).

Проводиться підготовка з нових інформаційних технологій, використання сучасних програмних пакетів для моделювання та аналізу різних акустичних процесів та сигналів різної природи, обробки акустичних зображень. В рамках спеціалізації є можливість отримувати знання про мережеві технології на базі представництва CISCO NetAcademy.

Випускники працюють у конструкторських відділах з проектування перетворювачів для різних типів середовищ (Державне підприємство “Київський науково-дослідний інститут Гідроприладів (Державний концерн “УКРОБОРОНПРОМ”), “Ультракон-Сервіс”); в компаніях, що надають послуги акустичного проектування, з питань захисту інформації (Служба безпеки України); дослідних установах та компаніях з аналізу звукових сигналів різної природи.

Спеціалізація «Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика»:

Спеціалізація «Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика» насамперед присвячена розвязанню проблем виникнення, передачі і сприйняття звуків. Вона включає музичну акустику, де вивчається створення музичних звуків (акустика музичних інструментів, акустика мовлення і співу, електроакустика); передачу звуків (архітектурна акустика, кодування звуку в каналах передачі) і сприйняття звуку (психоакустика – акустика слуху). В рамках психоакустики студенти вивчають принципово нові можливості роботи із звуком за допомогою комп’ютерних музичних технологій; розробляють акустичні системи, створюють нові засоби передачі просторової звукової інформації для цифрового радіомовлення, телебачення, звукозапису.

Велику увагу приділено комп’ютерному моделюванню слухової та мовленнєвої систем людини, як основи для розробки нових поколінь засобів діагностики слуху та слухових апаратів. Крім того, студенти розглядають актуальні та надзвичайно затребувані сучасні методи зниження шуму у містах, вивчають джерела шуму та вібрацій, вплив шуму на людський організм, технічне, санітарне та екологічне нормування шуму, проведення акустичного моніторингу навколишнього середовища та акустичної експертизи. Поза увагою також не залишаються всі аспекти біоакустики, а саме: вивчення голосу тварин, морська біоакустика, ехолокатори кажанів і дельфінів, захист літаків від птахів за допомогою звуку, захист від гризунів за допомогою ультразвуку.

Випускники працюють в установах з розробки та обслуговування акустичної медичної апаратури (діагностичних ультразвукових приладів (УЗІ), слухових апаратів (майже у всіх діагностичних центрах Києва)); концертних залах, театрах, студіях звукозапису (наприклад, звукорежисерами на кіностудіях, в театрах), телеканалах (M1, СТБ, ICTV); у конструкторських відділах з аналізу акустичних та вібраційних властивостей матеріалів (Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій).

Словник акустика:

БІОАКУСТИКА вивчає:

– способи звукового зв’ язку мiж живими істотами;
– механизми утворення і відтворення звуків, шо генеруються живими істотами;
– принципи кодування і декодування інформації, що передається в живих біоакустичних системах

ПСИХОАКУСТИКА вивчає:

– психологічні та фізіологічні особливості сприйняття звуку людиною;
– способи розшифровки того чи іншого звукового образу слуховою системою людини;
– основні відповідності між фізичними стимулами та слуховими відчуттями;
– параметри звукового сигналу, найбільш важливі для передачі змісту та емоцій повідомлення

Перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

(спеціалізація)

Вартість

одного року

навчання, грн

Очна (денна)

форма навчання

Заочна

форма навчання

17 Електроніка
та телекомунікації

171 Електроніка

15000

10200