Спеціальность та освітня програма, за якими оголошується прийом на навчання за рівнем «Магістр»:

Спеціальність

Освітня програма

171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

Перелік дисциплін комплексного випробування:

1. Теоретичні основи акустики
2. Фізична акустика
3. Електроакустичні перетворювачі
4. Прикладна акустика
5. Методи обробки акустичних сигналів

Строки прийому та перелік документів на навчання за рівнем “Магістр”

Прийом документів

1 липня – 2 серпня: ауд.152, корп.16
Вступні випробування

05-09.07.2019 – перший етап
вступних екзаменів

05-09.08.2019 – другий етап
вступних екзаменів

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення Не пізніше 11 серпня;
Рейтинговий список – не пізніше 10 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення Не пізніше 13-00, 14 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб Не пізніше 13-00, 16 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням Не пізніше 15 серпня
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб Не пізніше 17 серпня

Графік вступних випробувань

Код, назва спеціальності

Назва випробування

Дата проведення випробування

Час

початку випробування

Місце

проведення випробування

Дата, час і місце проведення консультації

171, Акустичні електронні
системи та технології

обробки акустичної
інформації

додаткове

05.07.2019

9:00

ауд.
114 корп. 12

04.07.2019,
16.00, ауд. 114 к. 12

комплексне фахове

06.07.2019

9:00

ауд.
431 корп. 12

05.07.2019,
16:00, ауд. 431 к. 12

іноземна мова (нім.)

07.07.2019

10:00

ауд.
714 корп. 07

04.07.2019,
14:00, ауд. 706 к. 07

іноземна мова (англ.)

08.07.2019

9:00

ауд.
414 корп. 12

05.07.2019,
15:00, ауд. 414 к. 12

 

Графік вступних випробувань – 2 хвиля

Код, назва спеціальності

Назва випробування

Дата проведення випробування

Час

початку випробування

Місце

проведення випробування

Дата, час і місце проведення консультації

171, Акустичні електронні
системи та технології

обробки акустичної
інформації

додаткове

05.08.2019

9:00

ауд. 114 корп. 12

02.08.2019, 16.00, ауд. 114 к. 12

іноземна мова

08.08.2019

10.00

буде повідомлено пізніше

буде повідомлено пізніше

комплексне фахове

06.08.2019

09.00

ауд. 438 корп. 12

05.08.2019, 12.00, ауд. 438 к. 12

Вступники на 1-й курс рівня вищої освіти “магістр” мають подавати наступні документи:

  1. Заява, яку вступник запонює власноруч
  2. Оригинали та копії диплому бакалавра та додатку до нього
  3. Оригінал та копії 3-х сторінок паспорту (1,2 та реєстрація) 
  4. Оригінал та копія ідентифікаційного коду
  5. 4 фотокарток 3х4
  6. Творчі досягнення: ксерокопії публікацій (статті, доповіді на конференціях) – ТІЛЬКИ титульна сторінка збірника+зміст+перша сторінка публікації
  7. Військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.
Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації підготовки магістра за спеціальністю 171 “Електроніка”
Програма додаткового випробування для вступу на програму Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації підготовки магістра за спеціальністю 171 “Електроніка”

Фрагмент “Положення про прийом на навчання…”:

§1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.  Прийом на підготовку  ступеня  магістра  за певною спеціальністю (спеціалізацію) здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються  також  особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.  Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста  за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб. 
2.  Допускається прийом на підготовку ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра  та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю  (напрямом підготовки),  лише  за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань… 
3.  На навчання для здобуття ступеня бакалавра  КПІ  ім. Ігоря Сікорського приймає  на  перший курс  (за індивідуальними програмами підготовки)  осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста .  
4. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому)…

Другий (магістерський)
рівень вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

(спеціалізація)

Вартість

одного року

навчання, грн

Очна (денна)

форма навчання

Заочна

форма навчання

17 Електроніка
та телекомунікації

171 Електроніка

18200

10200