Гурток Акустичні технології для рідких середовищ

Нуковий гурток студентів займається наступними питаннями:

  1. Очищення виробів від бруду, масла, задирок за допомогою ультразвукової кавітації:
    • з використанням герметизованого випромінювача в будь-який посудині з водою;
    • з використанням спеціальних пристроїв, що мають в своєму складі ванни, в яких створюється кавітуюче рідке середовище.
  2. Очищення рідких середовищ від забруднень з використанням методу стоячих хвиль.
  3. Передача інформації в рідину або через рідкі середовища (наприклад, музики в басейни для заняття аеробіки).
  4. Розробка «ультразвукової вудки», яка залучає риб в місті їх лову.
  5. Очищення природних водойм від тварин, носіїв лептоспірозу та інших небезпечних хвороб.

Науковим керівником гуртка є професор кафедри АтаАЕ д.т.н. проф. Лейко Олександр Григорович
Студентом-старостою гуртка є Решетнік Тимур (група ДГ-71)