Гурток ТОЕ

На кафедрі акустики та акустоелектроніки на постійній основі функціонує гурток поглибленого вивчення теорії електричних кіл.

Заняття для студентів 2 курсу проводяться англійською мовою за програмою Масачусетського технологічного інституту США, що дає можливість студентам закріпити отримані знання та опанувати англомовну термінологію дисципліни.

Студенти 3 курсу навчаються методиці розв’язання олімпіадних задач та набувають навичок евристичного мислення. Найуспішніші з них мають можливість прийняти участь у щорічній олімпіаді з теорії електричних кіл, присвяченій пам’яті професора Сігорського В.П.

 

Науковий керівник гуртка проф. Артеменко М.Ю.