Розподіл студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, група ДГ-51 для проходження переддипломної практики з 15.04.2019 року по 19.05.2019 року:

Список розподілу

В рамках дипломного проектування студентами кафедри було виконано та виконуються в поточному році роботи/проекти з різних тематик. З прикладами можно ознайомитись за посиланнями нижче.

Атестаційни роботи бакалаврів

Дипломні проекти

Магістерські дисертації