//Програма вступного іспиту до аспірантури
Програма вступного іспиту до аспірантури 2019-05-22T08:40:00+02:00

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 17 Електроніка та телекомунікації
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 171 Електроніка

Завантажити

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 17 Електроніка та телекомунікації
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 171 Електроніка

Завантажити