/Лабораторія АЕК
Лабораторія АЕК 2019-04-14T20:42:10+02:00

ЛабАЕК: Лабораторія акустичної експертизи та корекції

Лабораторію організовано рішенням засідання кафедри акустики та акустоелектроніки, Протокол №1 від 26.08.2015

Штаб-квартира Лабораторії: к. 233, корпус 12, НТУУ “КПІ”
Чергові по штаб-квартирі: А. Продеус, О. Козерук, В. Заєць.

Цілі й завдання:

 • консультаційна допомога студентам, організаціям та фізичним особам з проведення акустичної експертизи й корекції
 • реалізація навчально-практичних проектів

Форми роботи:

 • консультації, семінари
 • розміщення інформаційних матеріалів (публікації в журналах, доповіді на конференціях) викладачів та студентів кафедри акустики та акустоелектроніки на веб-сторінці Лабораторії

Виконавці:

 • викладацький склад кафедри
 • аспіранти, магістри, бакалаври

Види акустичної експертизи:

 • оцінка якості приміщень та відкритих площадок
 • оцінка якості ліній зв’язку
 • оцінка якості алгоритмів шумозаглушення
 • оцінка якості алгоритмов заглушення реверберації
 • на перспективу: оцінка якості музичних інструментів та вокальних даних

Види акустичної корекції:

 • рекомендації зі способів зниження рівня шуму
 • рекомендації зі зміни часу реверберації в приміщеннях
 • корекція зашумлених сигналів
 • корекція сигналів, спотворених реверберацією

Очікувана корисність діяльності Лабораторії:

 • поглиблене вивчення студентами та викладачами окремих питань технічної акустики шляхом розв’язання реальних практичних завдань
 • інформування потенційних абітурієнтів про проблематику кафедри та різноманітність форм навчальної діяльності
 • примноження й підсилення партнерських зв’язків кафедри з навчальними, науковими й промисловими організаціями України
 • посильний внесок у відродження науково-технічного потенціалу України

Навчально-практичні Проекти:

Навчально-практичні Проекти є іноваційною формою засвоєння навчального матеріалу, що відрізняється від звичної форми у вигляді розрахунково-графічної роботи (РГР) наявністю ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТУ. Викладач, що керує Проектом, може не знати відповіді на запитання, що розв’язує Проект. Більш того, саме тому викладач і організовує Проект, що чіткої відповіді на поставлене питання або не існує, або відповідь існує, проте є потреба в її подальшому уточненні…

Нижче вашій увазі надається перелік таких Проектів.

До речі: