/Контакти
Контакти 2019-04-13T08:30:29+02:00

Офіційні контакти кафедри акустики та акустоелектроніки “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

Навчальний відділ кафедри

Телефон:
+380 44 204 90 72
Електронна адреса:
kafedra(at)aae.kpi.ua

Часи роботи:
Прийом відвідувачів з 10:00 до 17:00.

Завідувач кафедрою:

Віталій Семенович Дідковський

Телефон:
+380 44 204 82 94
Електронна адреса:
vs.didkovskyi(at)aae.kpi.ua

Official contacts of the chair of acoustics and acoustoelectronics “KPI named after Igor Sikorsky”

The educational department of the department

Phone:
+380 44 204 90 72
E-mail address:
kafedra (at) aae.kpi.ua

Head of the department:

Vitaliy Semyonovich Didkovskiy
Phone:
+380 44 204 82 94
E-mail address:
vs.didkovskyi (at) aae.kpi.ua

[:]