Навчання

 

Розклад занять факультету
Інформаційний пакет факультету

Теми магістерських дисертацій, що плануються до захисту у 2017 році:

П.І.Б Тема Керівник
Богданов І.В. Дослідження ревербераційних алгоритмів Шредера та цифрова їх реалізація Богданова Н.В.
Замша К.С. Об'єктивні методи дослідження слухової функції людини Луньова С.А.
Костючок Ю.С. Алгоритми спотворення сигналів, спотворених шумовою і ревербераційною завадами Продеус А.М.
Лозінський Б.В. Дослідження акустичних характеристик слухової системи дітей за допомогою тимпанометра із зондовими частотами 226, 660 і 1000 Гц Найда С.А.
Мазніченко Д.В. Розробка алгоритму пеленгування джерела пострілу Козерук С.О.
Митяй Ю.О. Дослідження параметричної трансформації звукових хвиль в повітрі Дідковський В.С.
Моторнюк Д.Є. Вимірювання часу реверберації в контексті задачі дереверберації мовного сигналу Продеус А.М.
Нечитайло В.О. Дослідження характеристик звучання в залах, оснащених системами звукопідсилення Луньова С.А.
Паренюк Д.В. Дослідження зв'язку викликаної отоакустичної емісії і властивостей слуху, визначених засобами суб'єктивної аудіології для скринінгу слуху новонароджених Найда С.А.
Швестко І.І. Дослідження методів розпізнавання мови , призначених для побудови систем аутентифікації по голосу Богданова Н.В.

Анотації магістерських дисертацій українською:

Богданов І.В., Замша К.С., Костючок Ю.С., Лозінський Б.В., Мазніченко Д.В., Митяй Ю.О., Моторнюк Д.Є., Нечитайло В.О., Паренюк Д.В., Швестко І.І., Швець Е.С.

Анотації магістерських дисертацій англійською:

Богданов І.В., Замша К.С., Костючок Ю.С., Лозінський Б.В., Мазніченко Д.В., Митяй Ю.О., Моторнюк Д.Є., Нечитайло В.О., Паренюк Д.В., Швестко І.І., Швець Е.С.

 

Склад Державної Екзаменаційної Комісії:

Бакалаври .050803, спеціальність "Електроніка":

Голова комісії: Сенченко І.В., к.ф.-м.н., с.н.с., директор ООО "Фонтек-С"

Члени комісії: Дідковський В.С., д.т.н., професор, зав.кафедри акустики та акустоелектроніки
                     Лейко О.Г., д.т.н., професор, професор кафедри акустики та акустоелектроніки
                     Продеус А.М., к.т.н., доцент, доцент кафедри акустики та акустоелектроніки
                     Сабарно Р.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри охорони праці та довкілля

Спеціалісти .05080301 "Електроніка"

Голова комісії: Дерепа А.В., к.т.н., пров.наук.співр. ЦНДІ озброєння та військової техніки ЗС України

Члени комісії: Дідковський В.С., д.т.н., професор, зав.кафедри акустики та акустоелектроніки
                     Лейко О.Г., д.т.н., професор, професор кафедри акустики та акустоелектроніки
                     Коржик О.В., А.М., д.т.н., професор, професор кафедри акустики та акустоелектроніки

Магістри .05080301 "Електроніка"

Голова комісії: Ковальчук К.В., к.ф.-м.н., зам. директора ДП НДІ ГП

Члени комісії: Дідковський В.С., д.т.н., професор, зав.кафедри акустики та акустоелектроніки
                     Лейко О.Г., д.т.н., професор, професор кафедри акустики та акустоелектроніки
                     Найда С.А., д.т.н., професор, професор кафедри акустики та акустоелектроніки
                     Козлов С.С., к.т.н., доцент, доцент кафедри охорони праці та довкілля

 

 

Перелік підприємств України, з якими факультет електроніки уклав договір про співпрацю

 

 

Співпраця із IT компаніями

Зав.кафедрою Віталій Семенович Дідковський та директор IT компаній Кіра Олександрівна Рудик-Кузменко

29 березня 2017 року відбулася зустріч представників кафедри акустики та акустоелектроніки із керівництвом IT компаній Sprint-42, AUDYSSEY та Ring Labs. Метою зустрічі було встановлення корисних для обох сторін зв'язків. Наводимо головну частину "Листа про наміри", підписаного завідуючим кафедрою Віталієм Семеновичем Дідковським та головним виконавчим директором IT компаній Кірою Олександрівною Рудик-Кузьменко:

"Ми, що нижче підписалися, проголошуємо метою нашої співпраці сприяння розвитку науки в галузі інформаційних технологій, а саме: сфери штучного інтелекту, машинного навчання в Україні шляхом покращення умов навчання студентів, а саме надання сучасного необхідного обладнання для навчання студентів, надання грантів, співпраці у підготовці та проведенні спільних досліджень тощо. Даний перелік не виключає інших сфер для співпраці, які можуть виявитися у майбутньому".

Зустріч із студентами кафедри

Після підписання "Листа про наміри" був підписаний також "Договір даріння", згідно із яким кафедрі було даровано корисні та потрібні для навчального процесу речі: штори-жалюзі для аудиторій 209 та 209А, комп'ютерний проектор, екран для проектора, а також радіомікрофонну систему Shure. Остання дуже згодиться викладачам та дисертантам, оскільки часто-густо гучності їхніх голосів недостатньо, щоб забезпечити гарну розбірливість мовлення. 

Щодо штор-жалюзі - це "спасіння" для студентів та викладачів, оскільки вікна зазначених аудіторій орієнтовані на південь, й у приміщеннях навесні дуже жарко. Крім того, комп'ютерні презентації дуже погано видно - заважають прямі промені сонця, що заливають приміщення. Жалюзі, новий комп'ютерний проектор із екраном - це комплексне рішення зазначених проблем.

Кіра Олександрівна проінформувала студентів про вимоги до них як майбутніх IT-шників. Вона розказала про напрями діяльності компаній, керівником яких вона є. Звичайно, студенти з великим інтересом її слухали й задавали питання: які мови програмування потрібно знати, наскільки важливим є знання англійскої. На даний час, була відповідь, головними мовами програмування для "рядових" програмістів є С++ та Python. Проте є категорія так званих "дослідників", які мають повне право користуватися програмним інструментарієм високого рівня, таким як Matlab, Lisp та ін. Знання англійської є дуже важливим, оскільки доводиться тісно спілкуватися із американськими замовниками.

Представники Sprint-42: PR-менеджер Анна Будкевич та виконавчий директор Кіра Рудик-Кузьменко

На запитання, що саме програмується, була відповідь, що це софт для різних гаджетів та систем. Одним із прикладів є дверний відеодзвоник, котрий одночасно є елементом охоронної системи дому. Цей дзвоник наділено штучним інтелектом, оскільки потрібно розпізнавати обличчя людей, котрі намагаються увійти в дім. Створення такого штучного інтелекту і є одним із головних завдань.

Студенти кафедри на зустрічі

Інші проекти стосуються розпізнавання мовлення, виявлення ключових слів, ідентифікація дикторів - й ці завдання мають вирішувати випускники саме кафедри акустики та акустоелектроніки. Справа в тім, що реальне мовлення завжди відбувається на тлі потужних завад, головним чином у вигляді оточуючого шуму - це шум транспорту, шум вітру, голоси окремих людей та тварин та ін. Завадою є також реверберація та навіть відлуння, що мають місце у приміщеннях. Й саме інженери-акустики повинні забезпечити придушення цих завад, що суттєво знижують ефективність систем автоматичного розпізнавання мовлення.

Студенти кафедри на зустрічі

Після зустрічі гостям було продемонстровано найбільш цікаві лабораторіїї кафедри - це заглушені кімнати, в яких час реверберації сягає лише 0,1 секунди (для порівняння зазначимо, що в аудиторіях ФЕЛ час реверберації знаходиться в діапазоні 0,6 - 1,2 секунди), а рівень шуму є значно нижчим за той, що є зазвичай в приміщеннях.

Підписання домовленностей від Sprint-42

Розстаючись із гостями, домовилися про тісну співпрацю. Планується проведення семінарів та навчальних курсів за участю представників IT-шників. Мислиться, що доречним при цьому було б не тільки вивчення мов програмування та окремих спеціальних теоретичних питань, але й практичне закріплення знань шляхом моделювання різних пристроїв та систем із використанням сучасних мікроконтролерів та мікрокомп'ютерів типу Arduino, Raspberry Pi, Orange та ін.

Підписання домовленостей від кафедри

Що стосується студентів, випускників та дисертантів кафедри - для них співпраця кафедри із IT-шниками має бути могутнім стимулятором для інтенсивного навчання в університеті та надбання потрібних знань та практичних навичок.

 

Навчання за кордоном

В нашій газеті "Акустик" № 12 від 25.06.2015 ми писали, що на кафедрі Акустики і Акустоелектроніки відбулася дружня зустріч між студентами кафедри та представником Laboratoire d'Acoustique de l'Universite du Maine університету Ле-Ман.

Декан факультету акустики університету Ле-Ман, професор Кастан’єда особисто приїхав поспілкуватися зі студентами і викладачами. Розглядалося питання про отримання ступенів бакалавра або магістра у Франції, а також навчання в аспірантурі університету Ле-Ман (Франція).

На зустрічі були присутні студенти всіх курсів, аспіранти кафедри. Дискусія відбувалася англійською мовою. Студенти задавали питання з приводу стипендії, проживання, мови навчання тощо.

А вже через рік, 15 грудня 2016 року на кафедрі відбулася зустріч із магістром Денисом Волковим, котрий приїхав із Франції звітувати про свої досягнення (див. фото). Нашою кафедрою він був направлений на навчання в університет Ле-Ман за програмою "одержання двох дипломів".

Студентам цікаво - як там...   А у Франції - гарно!

Завдяки вдалому проходженні тестів з ряду предметів (механіка, математичний аналіз, фізика та основи акустики) Денис отримав грант на безкоштовне навчання, що значно полегшило оформлення необхідних документів в посольстві і дозволило вирушити на навчання до Франції.

Як розповідає Денис, на протязі перших місяців навчання було важкувато, оскільки потрібно було пристосуватися до мови, нових порядків. Але зараз вже все "втряслося". Викладачі Дениса написали листа на кафедру, де подякували за хорошу підготовку, яку кафедра надає своїм студентам. До речі, в цьому ж університеті проходить стажування аспірант кафедри Микита Гладких.

Щодо Дениса, його піврічний строк навчання було подовжено ще на півроку. А нещодавно стало відомо, що йому запропоновано подовжити навчання ще на цілий рік. Це значить, Денис себе гарно показав, з чим ми його і поздоровляемо!

Наразі листування із співробітниками університету Ле Ман продовжується: наші студенти їм сподобалися...