Дідковський Віталій Семенович

Посада: зав. кафедри
Стаж роботи: 42 роки
Наукова ступінь: д.т.н.
Вчене звання: професор
Електронна пошта:

Дідковський Віталій Семенович (нар. 1947) – д.т.н., професор, завідувач кафедри акустики та акустоелектроніки (1987), проректор по міжнародним зв`язкам (1988-1990), Заслужений працівник освіти України (1998), член Нью-Йоркської Академії наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2009).

В 1971 з відзнакою закінчив Київський політехнічний інститут. Кандидатську дисертацію захистив 1976, докторську – 1986. З 1987 р. очолює кафедру Акустики та Акустоелектроніки. З 1989 – професор.

Наукова діяльність пов`язана із розвитком теорії коливань складних систем, а також проблем акустичної екології. Створив наукову школу в галузі архітектурної та будівельної акустики. Розробив і запровадив в навчальні плани курси: «Прикладна механіка», «Акустична екологія», «Шум і вібрація». Написав перший на Україні підручник «Шуми і вібрація», який пройшов друге видання.

Започаткував підготовку на Україні спеціалістів у галузі медичних акустичних та біоакустичних приладів.

Підготував 7 кандидатів наук.

Нагороджений Грамотою Голови Верховної Ради України (2004), має державні нагороди.

Член експертної ради з енергетики та електроніки МОН України, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради  України з питань науки та освіти. Приймав участь у розробці Закону України «Про вищу освіту», член 2х спеціалізованих рад із захисту дисертацій.

Автор більш як 300 наукових праць, 5 монографій, 2 підручників, 12 навчальних посібників, 20 винаходів. Основні наукові праці: «Теоретичні основи акустики» (1998), «Основи архітектурної та фізіологічної акустики» (2001), «Основи акустичної екології» (2002), «Електроакустичні п`єзокерамічні перетворювачі» (2006), "Акустическая экспертиза каналов речевой коммуникации" (2008), «Шум і вібрація» (2009), «Фізична акустика» (2009), "Комп'ютерна обробка акустичних сигналів" (2010)

французки балкон

Проводить консультації:

 • Докторантів
 1. Кебкал К.Г. - ВМС, м.Севастопіль
 2. Найда С.А. - каф.АтаАЕ НТУУ "КПІ", м.Київ
 3. Шамарін О.Ю. - КДНДІ"Гідроприладів", м.Київ
 • Аспірантами:
 1. Богданов О.В. - науковий консультант; керівник д.т.н. Бабаєв А.Е.
 2. Кандрачук І.В. - 3 рік
 • Керівництво магістрами:
 1. Костюченко Д. - 6 курс
 2. Степанішин О. - 6 курс

 Список науково-методичних праць

 • Гриф МОН України
 1. Дідковський В.С. Шум і вібрації. Учб. посібник - К.: УМКМО, 1989
 2. Дидковський В.С., Мацыпура В.Т., Обозненко И.Л. Волновые задачи отражения и прохождения звука. Уч.пособие - К.: УМКМО, 1989
 3. Дидковсикй В.С., Заборнов В.И., Карачун В.В. Проектирование ограждающих конструкций с оптимальными звуко- и виброизоляционными свойствами - К.: "Будівельник", 1991
 4. Дидковсикй В.С., Карачун В.В. Методы расчета динамических систем - К.: "Будівельник", 1992
 5. Дидковский В.С., Карачун В.В. Основы динамики ограждающих конструкций - К.: "Будівельник", 1995
 6. Дідковський В.С., Маркелов П.О. Шум і вібрація. Підручник - К.: "Вища школа", 1995
 7. Дідковський В.С., Грінченко В.Т., Маципура В.Т. Теоретичні основи акустики. Навч.посібник - К.: УМЗН МО України, 1998
 8. Дідковський В.С., Найда С.А. П'єзоелектричні перетворювачі медичних ультразвукович сканерів - К.: "Просвіта", 1999
 9. Дідковський В.С., Луньова С.А. Основи архітектурної та фізіологічної акустики. Навч.посібник - Кіровоград: "Імекс ЛТД", 2001
 10. Дідковський В.С., Акименко В.Я., Запорожець О.І., Савін В.Г., Токарев В.І. Основи акустичної екології. Навч.посібник - Кіровоград: "Імекс ЛТД", 2002
 11. Практикум з технічної акустики. Навч.посібник / Під ред. Дідковський В.С. - Кіровоград: "Імекс ЛТД", 2003
 12. Дідковський В.С., Коржик О.В., Лейко О.Г. Електричні п'єзокерамічні перетворювачі. Навч.посібник - Кіровоград: "Імекс ЛТД", 2006
 13. Дидковский В.С.,, Дидковская М.В., Продеус А.Н.  Акустическая экспертиза каналов речевой коммуникации - Кировоград: "Имекс ЛТД", 2008
 14. Дідковський В.С., Найда С.А., Овсяник В.П. Фізична акустика. Навч.посібник - Кіровоград: "Імекс ЛТД", 2009
 15. Дідковський В.С., Дідковська М.В., Продеус А.М. Комп'ютерна обробка акустичних сигналів. Навальний посібник - Кіровоград: "Імекс ЛТД", 2010
 16. Кебкал К.Г., Дідковський В.С. Анализ путей развития средств цифровой гидроакустической связи - Севастополь: Изд. центр СНУЯЭиП

 

Всі викладачі