Заєць Віталій Пантелєйович

Посада: доцент
Стаж роботи: 13 років
Наукова ступінь: к.т.н.
Електронна пошта:

Народився 1984 року. Під час навчання за успіхи у навчанні отримав подяку та іменну стипендію Київського місього Голови. Закінчив НТУУ "КПІ" 2007 року та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Акустичні засоби та системи". По зікінченні університету працював молодшим науковим співробітником в лабораторії будівельної та архітектурної акустики НДІ будівельних конструкцій і за сумісництвом асистентом кафедри. З 2010 року кафедра акустики та акустоелектроніки є основним місцем роботи.

За роки навчання та роботи брав участь у розробці більше ніж двадцяти акустичних проектів театрально-концертних і адміністративних будівель в м. Києві та інших містах України. Серед них: чотири зали засідань Будинку Уряду України, концертний зал Сумської обласної філармонії, концертний зал Українського академічного музичного театру в м. Сімферополь, приміщення культурного центру "Мистецький Арсенал" та багато інших. Є автором розділів "Захист від шуму" проекту будівлі Міністерства Фінансів та комплексу студій ТРК "Україна". Є розробником проектів зменшення транспортного шуму за допомогою шумозахисних екранів. Зкрема виконав проекти екранів на Подільському мостовому переході в м. Києві, на трасі Одеса-Київ біля р. Стугна та Луцьк-Ровно біля с.Бронніки.

В складі творчого колективу став автором шести державних стандартів України та Державних Будівельних Норм ДБН В.1.1-31 "Захист будівель та територій від шуму".

В 2013 році під керівництвом завідувача кафедри Дідковського В.С. захистив кандидатську дисертацію за темою "Шумозахинсні екрани для зниження рівнів звукового тиску від рухомих джерел звуку".

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua


Дисципліни, які викладає:

 1. Теоретичні основи акустики (пр.)
 2. Фізична акустика (пр.)
 3. Прикладна акустика (пр.,лаб.)
 4. Акустичне обладнання приміщень та студій (пр., лаб.)

Наукові інтереси:

 1. Боротьба із шумом
 2. Архітектурна акустика
 3. Будівельна акустика
 4. Акустичні вимірювання
 5. Цифрова обробка сигналів

Перелік наукових статей:

 1. В.П. Заец, Л.Н. Осипчук, Н.А. Трохименко Звукоизоляционные характеристики новых прокладочных материалов отечественного производства, применяемых в конструкциях "плавающих" полов междуэтажных перекрытий зданий // Консонанс-2007. Акустичний симпозіум. Тези доповідей. - К.: 2007.-с. 100-107.
 2. 1. Заец В.П. Звукоизоляция светопрозрачных ограждений / В.П. Заец, Л.Н. Осипчук // Светопрозрачные конструкции. – СПб., 2007. – №6(56). – С. 29 – 31.
 3. В.С. Дідковський, В.П. Заєць, Д.П. Рудь, Н.О. Самійленко Звязок між розбірливістю маови та звукоізоляцією // Электроника и связь. – 2010. – №56.–с. 131-135
 4. В.С. Дідковський, В.П. Заєць, Н.О. Самійленко Порівняльний аналіз визначення шумових характеристик транспортних потоків // Электроника и связь. – 2010. – №57.–с. 149-154
 5. В.С. Дідковський, В.С. Єфремов, В.П. Заєць, С.А. Луньова Експериментальне дослідження звукового поля двох тональних джерел з близькими частотами // Электроника и связь. – 2010. – №58.–с. 206-210
 6. В.С. Дідковський, М.В. Контар, В.П. Заєць Дослідження залежності часу простої слухової сенсомоторної реакції людини від зовнішніх акустичних подразників. Постановка задачі // Электроника и связь. – 2010. – №48.–с. 89-91
 7. М.П. Трохименко, В.П. Заєць Вплив параметрів шумозахисного екрану на його ефективність // Будівельни матеріали, вироби та санітарна техніка. Науково-технічний збірник. - Випуск 36.- 2010.-с. 71-76
 8. В.П. Заєць, В.С. Дідковський, М.В. Контар Методи визначення шуму транспортних потоків. -Акуст. Вісн., т.12, №2. с.25-30
 9. В.С. Дідковський В.П. Заєць С.А. Луньова До питання про визначення оптимального часу реверберації // Электроника и связь. – 2005. – №26
 10. Заец В.П., Осипчук Л.Н., Сторожук Э.М., Трохименко Н.А. Обеспеччение акустического комфорта при использовании современных звукоизоляционных изделий и материалов // Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво). - Випуск 68. - 2008. - с. 64-69
 11. 10. Дидковский В.С. Направленные свойства зогнутих линейных массивов излучателей звука / В.С. Дидковский, С.А. Лунева, В.П. Заец // Электроника и связь. – 2011. – №4(63). –С. 159–163.
 12. 11. Заєць В.П. Зниження шуму шумозахисними екранами / В.П. Заєць // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – №6/10(60). – С.25–33.
 13. 12. Лунева С.А. Направленность излучения криволинейными акустическими масивами / С.А. Лунева, В.П. Заец, А.В. Красников // Электроника и связь. – 2012. – №6(71). – С. 49–54.
 14. 14. Research of the Acoustic Characteristics of the Bell “Mazepa” of the Sophia Cathedral (Kiev) and their Comparison with Characteristics of Bulgarian Bells / V. Didkosky, S. Lunyova, V. Zaets, T. Trifonov // Digital Preservation and Presrntation of Cultural and Scientific Heritage: International Conference, 11 – 14 September, 2011: Proceedings. – Sofia, 2011. – P. 69–78.
 15. 15. Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи вимірювання: ДСТУ Б.В.2.6-86:2009 [Чинний від 2010–08–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 45 с. – (Національні стандарти України).
 16. 16. Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи оцінювання: ДСТУ Б.В.2.6-85:2009 [Чинний від 2010–08–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 30 с. – (Національні стандарти України).
 17. 17. Будівельні матеріали. Матеріали та вироби будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація й загальні технічні вимоги: ДСТУ Б.В.2.7-183:2009 [Чинний від 2010–08–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 40 с. – (Національні стандарти України).
 18. 18. Будівельні матеріали. Матеріали звукоізоляційні і звукопоглинальні. Методи випробувань: ДСТУ Б.В.2.7-184:2009 [Чинний від 2010–08–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 21 с. – (Національні стандарти України).
 19. М.О. Трохименко, В. П. Заєць Застосування сендвіч-панелей в конструкції шумозахисних екранів // Будівельни матеріали, вироби та санітарна техніка. Науково-технічний збірник. - Випуск 31.- 2009.-с. 111-113
 20. 9. Дідковський В.С. Оцінка ізоляції повітряного шуму в розширеному діапазоні частот / В.С. Дідковський, В.П. Заєць, Н.О. Самійленко // Электроника и связь. – 2011. – №1(60). –С. 164–168.