Петріщев Олег Миколайович

Посада: професор
Стаж роботи: 43 роки
Наукова ступінь: д.т.н.
Вчене звання: професор
Електронна пошта:

В 1969 р. вступив і в 1975 р. закінчив с відзнакою електроакустичний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю „Техніка магнітного запису". З березня 1975 р. по березень 1982 р. працював інженером, а потім молодшим науковим співробітником у науково-дослідному секторі кафедри звукотехніки і реєстрації інформації КПІ. З березня 1982 р. є викладачем кафедри акустики та акустоелектроніки.

У 1989 - 1996 роках заступник декана електроакустичного факультету КПІ з навчально - методичної роботи.

В 1982 році закінчив аспірантуру КПІ і в 1984 році в спеціалізований вченій раді механіко ‑ математичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка захистів дисертацію „Хвильові поля в ультразвукових магнітострикційних системах" на здобуття вченого ступеня кандидата фізико - математичних наук за спеціальністю „Механіка деформівного твердого тіла". В 2009 році в спеціалізований вченій раді факультету електроніки Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут" захистив дисертацію „Теоретичні основи розрахунку та проектування ультразвукових перетворювачів електромагнітного типу" на здобуття вченого ступеню доктора технічних наук за спеціальністю „Прикладна акустика і звукотехніка".

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua

Обіймаючи посади асистента, а з 1989 р. і донині - доцента, читав курси лекцій з навчальних дисциплін „Прикладна механіка", „Активні акустичні матеріали", „Акустоелектроніка", „Проектування акустичних приладів і систем", „Основи дефектології та неруйнівного контролю", проводив семінари з навчальної дисципліни „Акустотехніка", керував підготовкою бакалаврських та магістерських робіт, та дипломних проектів спеціалістів. Перелік тем бакалаврських та магістерських робіт, які пропонувалися останнім часом, та будуть пропонуватися надалі, надано в додатку №1.

Автор й співавтор понад 50 наукових статей. В 1989 р. опублікував в співавторстві з А.П. Шпинем монографію „Ультразвукові магнітострикційні хвилевідні системи". Перелік наукових праць, опублікованих після захисту кандидатської дисертації надано в додатку №2.

Сфера наукових інтересів:

Математичне моделювання процесів збудження, розповсюдження і реєстрації поверхневих та об'ємних ультразвукових хвиль в обмежених твердих тілах з п'єзоактивними властивостями, розробка принципів та методів розрахунку електроакустичних перетворювачів для систем неруйнівного контролю, для ультразвукових систем обробки та перетворення інформації, для ультразвукових пристроїв вимірювання фізико - механічних параметрів матеріалів.

У даний час працює над розвитком теорії дифракції нормальних хвиль на циліндричних порожнечах довільно розташованих в ізотропному пружному шарі, а також над проблемою математичного моделювання ультразвукового тракту в системах моніторингу шумів акустичної емісії. Водночас займається розробкою математичних моделей мікроелектромеханічних структур (МЕМС) для обробки сигналів в каналах мобільного зв'язку. 

Перелік тем бакалаврських та магістерських робіт, які пропонувалися раніш і будуть пропонуватися надалі.

Напрямок перший „УЛЬТРАЗВУКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МАТЕРІАЛІВ"

 • Теоретичне та експериментальне дослідження гармонійних коливань п'єзокерамічних дисків кінцевої товщини.
 • Теоретичне та експериментальне дослідження гармонійних радіальних коливань п'єзокерамічних кілець.
 • Математичне моделювання пружних коливань п'єзокерамічних стрижнів в широкому діапазоні частот.
 • Дослідження вісіметричних радіальних коливань п'єзокерамічних циліндричних оболонок.
 • Вивчення закономірностей розвитку планарних коливань прямокутних п'єзокерамічних пластин в широкому діапазоні частот.
 • Теоретичне та експериментальне дослідження невісіметричних гармонійних коливань п'єзокерамічних дисків кінцевої товщини.
 • Дослідження кінематичних характеристик повздовжніх хвиль у стрижнях колового перетину в широкому діапазоні частот.
 • Дослідження кінематичних характеристик крутних хвиль у стрижнях колового перетину в широкому діапазоні частот.
 • Дослідження кінематичних характеристик невісіметричних (згінних) хвиль у стрижнях колового перетину в широкому діапазоні частот.
 • Дослідження кінематичних характеристик невісіметричних хвиль вищого порядку у стрижнях колового перетину в широкому діапазоні частот.
 • Теоретичне та експериментальне дослідження закономірностей збудження та реєстрації повздовжніх хвиль у стрижнях колового перетину в широкому діапазоні частот.
 • Теоретичне та експериментальне дослідження закономірностей збудження та реєстрації крутних хвиль у стрижнях колового перетину в широкому діапазоні частот.
 • Теоретичне та експериментальне дослідження закономірностей збудження та реєстрації невісіметричних хвиль у стрижнях колового перетину в широкому діапазоні частот.
 • Теоретичне та експериментальне дослідження закономірностей збудження та реєстрації хвиль Лемба в широкому діапазоні частот.
 • Теоретичне та експериментальне дослідження закономірностей збудження та реєстрації поверхневих хвиль Релея.

Напрямок другий „РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ПРИЙОМУ ЗВУКОВИХ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ХВИЛЬ"

 • Розробка та дослідження математичних моделей біморфних п'єзоелектричних перетворювачів.
 • Розробка та дослідження математичної моделі біморфного п'єзоелектричного акселерометра звукового частотного діапазону.
 • Дослідження можливостей керування параметрами частотних характеристик біморфних п'єзоелектричних перетворювачів.
 • Розробка та дослідження математичної моделі широкосмугового п'єзоелектричного приймача ультразвукових хвиль для систем моніторингу шумів акустичної емісії.
 • Дослідження характеристик направленості лінійних антен в системах моніторингу шумів акустичної емісії.
 • Дослідження характеристик направленості матричних приймачів ультразвукових хвиль.
 • Дослідження передавальних характеристик ультразвукових накладних перетворювачів ЕМА типу для неруйнівного контролю стальних труб малого й середнього діаметрів.
 • Дослідження передавальних характеристик ультразвукових накладних перетворювачів ЕМА типу для збудження і прийому вісіметрично радіально розповсюджуючись хвиль Лемба в стальному листовому прокаті.
 • Розрахунок випромінювачів та приймачів хвиль Релея для неруйнівного контролю поверхні залізно дорожніх рейок.
 • Розрахунок асиметричного перетворювача хвиль Релея для неруйнівного контролю робочої поверхні колеса швидкісного залізно дорожнього транспорту.
 • Математичне моделювання перетворювачів хвиль Релея для пристроїв акустоелектроніки.
 • Дослідження математичних моделей багато електродних зустрічно штирьових перетворювачів для прийому поверхневих хвиль Релея.
 • Дослідження передавальних характеристик перетворювачів контактного типу для збудження й прийому повздовжніх, крутних та згінних хвиль в призматичних стрижнях.
 • Розробка та дослідження математичних моделей п'єзоелектричних приймачів оптичного випромінювання.
 • Дослідження методів керування частотними характеристиками ультразвукових перетворювачів електромагнітного типу.

Напрямок третій „ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИСТРОЇ П'ЄЗОЕЛЕКТРОНІКИ ТА АКУСТОТЕХНІКИ"

 

 • Теоретичне та експериментальне дослідження характеристик п'єзоелектричних трансформаторів на повздовжніх коливаннях стрижнів.
 • Теоретичне та експериментальне дослідження характеристик п'єзоелектричних трансформаторів на згінних коливаннях стрижнів.
 • Теоретичне та експериментальне дослідження характеристик п'єзоелектричних трансформаторів на радіальних вісіметричних коливаннях дисків.
 • Теоретичне та експериментальне дослідження характеристик п'єзоелектричних трансформаторів на радіальних невісіметричних коливаннях дисків.
 • Дослідження передавальних характеристик фільтрів електричних сигналів на товщинних коливаннях п'єзоелектричних пластин.
 • Дослідження передавальних характеристик фільтрів електричних сигналів на основі МЕМС балочного типу.
 • Дослідження передавальних характеристик фільтрів електричних сигналів на основі двох, зв'язаних, МЕМС балочного типу.
 • Моделювання передавальних характеристик актуаторів Лавриненка.
 • Розробка і дослідження математичної моделі ультразвукового датчика кутових переміщень.
 • Розробка і дослідження математичної моделі повно обертового ультразвукового датчика кутових переміщень.
 • Розробка і дослідження математичної моделі ультразвукового датчика лінійних переміщень на крутних хвилях.
 • Розробка і дослідження математичної моделі ультразвукового вимірювача крутних моментів.
 • Розробка і дослідження математичних моделей фільтрів електричних сигналів на радіальних коливання п'єзоелектричних дисків.
 • Розробка і дослідження математичних моделей фільтрів електричних сигналів на поверхневих акустичних хвилях.
 • Розробка і дослідження математичних моделей пристроїв частотної модуляції електричних сигналів на поверхневих акустичних хвилях.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ПІСЛЯ ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ.

 1. Петрищев О. Н., Шпинь А. П. Ультразвуковые магнитострикционные волноводные системы. - К.: Изд-во при Киевском ун-те, 1989. - 132 с.
 2. Петрищев О. Н. Возбуждение магнитным полем крутильных колебаний в магнитострикционных цилиндрах // Акустика и ультразвуковая техника. - 1985. - Вып. 20. - С. 64-69.
 3. Петрищев О. Н. Возбуждение системой объемных и поверхностных нагрузок продольных (осесимметричных) волн в изотропных цилиндрах // Вестник Киевского политехн. ин-та. Электроакустика и звукотехника. - 1985. - Вып. 9. - С. 15-19.
 4. Маслова А. В., Петрищев О. Н., Шпинь А. П. Расчет пространственного распределения магнитного поля кольцевой магнитной головки //  Техн. электродинамика. - 1985. - № 4. - С. 104-105.
 5. Петрищев О. Н., Шпинь А. П., Яблоновский Ю. Г. Эволюция формы импульсного сигнала в ультразвуковых волноводах // Вестник Киевского политехн. ин-та. Электроакустика и звукотехника. - 1985. - Вып. 9. - С. 19-21.
 6. Петрищев О. Н., Спасокукоцкий Л. О. Управление структурой волновых полей в магнитострикционных полых цилиндрах // Вестн. Киевсого политехн. ин-та. Электроакустика и звукотехника. - 1986. - Вып. 10. - С. 25-29.
 7. Гринченко В. Т., Петрищев О. Н. Возбуждение внешним магнитным полем упругих колебаний в продольнополяризованной магнитострикционной полосе // Прикладная механика. - 1986. - Т.22. - № 7. - С. 60-65.
 8. Гринченко В. Т., Петрищев О. Н. Возбуждение нормальных волн Лэмба системой объемных и поверхностных нагрузок // Акустика и ультразвуковая техника. - 1986. - Вып. 21. - С. 87-94.
 9. Гринченко В. Т., Петрищев О. Н. Изучение закономерностей процесса возбуждения упругих волн при сложном нагружении участка изотропной упругой полосы // Изв. АН Арм. ССР. Механика. - 1987. - Т.40. - № 6. - С. 22-31.
 10. Петрищев О. Н. Возбуждение системой объемных и поверхностных нагрузок неосесимметричных волн в изотропных цилиндрах // Вестник Киевского политехн. ин-та. Электроакустика и звукотехника. - 1987. - Вып. 11. - С. 54-61.
 11. Петрищев О. Н. Метод полигармонических разложений - новый подход к решению нелинейных задач магнитоупругости // Акустика и ультразвуковая техника. - 1987. - Вып. 2. - С. 85-90.
 12. Маслова А. В., Петрищев О. Н., Шпинь А. П. Исследование влияния неравномерной намагниченности сердечника на передаточные свойства магнитной головки // Вестник Киевского политехн. ин-та. Электроакустика и звукотехника. - 1988. - Вып. 12. - С. 46-56.
 13. Петрищев О. Н., Спасокукоцкий Л. О. Расчет передаточной характеристики катушки в режиме возбуждения крутильных волн // Вестник Киевского политехн. ин-та. Электроакустика и звукотехника. - 1988. - Вып. 12. - С. 46-56.
 14. Петрищев О. Н., Спасокукоцкий Л. О. Исследование передаточных характеристик электроакустических преобразователей в режиме регистрации крутильных волн в полых магнитострикционных цилиндрах // Акустика и ультразвуковая техника. - 1988. - Вып. 23. - С. 100-111.
 15. Петрищев О. Н., Шпинь А.П. Возбуждение сдвиговых волн в магнитострикционной пластине // Вестник Киевского политехн. ин-та. Электроакустика и звукотехника. - 1989. - Вып. 13. - С. 19-29.
 16. Петрищев О. Н., Шпинь А. П. Регистрация неосесимметричных (изгибных) волн в магнитострикционных цилиндрах // Вестник Киевсого политехн. ин-та. Электроакустика и звукотехника. - 1990. - Вып. 14. - С. 35-42.
 17. Петрищев О. Н. Магнитные волны в поляризованных поликристаллических магнитострикционных материалах // Вестн. Киевского политехн. ин-та. Электроакустика и звукотехника. - 1990. - Вып. 14. - С. 23-35.
 18. Петрищев О. Н. Внутренние магнитные поля в ультразвуковы магнитострикционных волноводах // Акустика и ультразвуковая техника. - 1990.  - Вып. 25. - С. 93-103.
 19. Петрищев О. Н. Моделирование процесса возбуждения волн Рэлея в пластине из магнитострикционного материала // Акустика и ультразвуковая техника: Респ. межвед. научн.-техн. сб. - 1992. - Вып. 27. - С. 53-61.
 20. Маслова А. В., Петрищев О. Н., Шпинь А. П. Расчет передаточных характеристик магнитной головки в режиме возбуждения продольных и изгибных волн в стержне из магнитострикционного материала // Вестн. Киевского политехн. ин-та. Электроакустика и звукотехника. - 1992. - Вып. 16. - С. 33-44.
 21. Маслова А. В., Петрищев О. Н. Расчет передаточных характеристик встречно-штыревого преобразователя в режиме возбуждения поверхностных акустических волн // Вестн. Киевского политехн. ин-та. Электроакустика и звукотехника. - 1992. - Вып. 16. - С. 21-33.
 22. Маслова А. В., Петрищев О. Н., Шпинь А. П. Математическая модель магнитной головки со стержневым сердечником в режиме возбуждения ультразвуковых колебаний в цилиндре из магнитострикционного материала // Акустика и ультразвуковая техника. - 1993. - Вып. 28. - С. 55-62.
 23. Петрищев О. Н. Принципы построения математических моделей акустоэлектронных устройств обработки и преобразования информации // Электроника и связь. - 2002. - №15. - С.30 - 33.
 24. Петрищев О.Н., Шаблатович А.Н. Исследование биморфного пьезоэлектрического преобразователя в режиме излучения ультразвуковых колебаний // Электроника и связь. - 2003. - №18.
 25. Дидковский В.С., Петрищев О.Н., Шаблатович А.Н. Расчет передаточных характеристик биморфного преобразователя в режиме приема ультразвуковых колебаний // Электроника и связь. - 2003. - №20.
 26. Петрищев О.Н. Принципы расчета частотных характеристик ЭМА преобразователей в режиме возбуждения ультразвуковых колебаний // Акустический симпозиум «Консонанс - 2003». Сборник трудов. - Киев: НАН Украины. Институт гидромеханики. - 2003. - С. 195 - 201.
 27. Дидковский В.С., Петрищев О.Н., Шаблатович А.Н. К вопросу об определении физико ‑механических констант пьезокерамических материалов // Электроника и связь. - 2004. - №22.
 28. Петрищев О.Н. Возбуждение волн Рэлея в металлической полосе, поляризованной постоянным магнитным полем // Акуст. вiсн. - 2005. - 8. - №1 - 2. - С. 85 - 95.
 29. Дидковский В.С., Петрищев О.Н., Шаблатович А.Н. Трехдиапазонный способ определения физико‑механических констант пьезокерамических материалов. Патент Украины №6210. - опубл. БИ№4, 15.04.2005.
 30. Петрищев О. Н. Принципы построения математических моделей ультразвуковых преобразователей электромагнитного типа в режиме возбуждения упругих волн // Электроника и связь. - 2005. - №25. - С. 50 - 61.
 31. Козерук С.А., Мартынюк А.Я., Петрищев О.Н. Исследование несимметричного биморфного пьезоэлектрического элемента в режиме излучения ультразвуковых колебаний. Часть 1. // Электроника и связь. - 2005. - №26.
 32. Козерук С.А., Мартынюк А.Я., Петрищев О.Н. Исследование несимметричного биморфного пьезоэлектрического элемента в режиме излучения ультразвуковых колебаний. Часть 2. // Электроника и связь. - 2005. - №26.
 33. Петрищев О.Н. Расчет характеристик многоэлементного накладного преобразователя электромагнитного типа // Электроника и связь. - 2005. - №28. - С. 72 - 78.
 34. Петрищев О.Н. Возбуждение электромагнитным полем волн Рэлея в ферромагнитных металлах // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. - 2005. - №4. - С. 23 - 30.
 35. Петрищев О. Н. Математическое моделирование преобразователей электромагнитного типа в режиме приема ультразвуковых волн в металлах // Акуст. вiсн. - 2005. - 8. - №3. - С. 50 - 59.
 36. Петрищев О. Н. Методы управления характеристиками ультразвуковых преобразователей электромагнитного типа // Акустический симпозиум «Консонанс - 2005». Сборник трудов. - Киев: НАН Украины. Институт гидромеханики. - 2005. - С. 267 - 262.
 37. Мартынюк А.Я., Петрищев О.Н. Частотная характеристика несимметричного биморфного элемента в режиме прямого пьезоэлектрического эффекта. Часть 1. Обзор литературы и постановка задачи // Электроника и связь. - 2006. - №5.
 38. Мартынюк А.Я., Петрищев О.Н. Частотная характеристика несимметричного биморфного элемента в режиме прямого пьезоэлектрического эффекта. Часть 2. Общее решение задачи о вынужденных колебаниях несимметричного биморфного элемента // Электроника и связь. - 2006. - №6.
 39. Маслова А.В., Петрищев О.Н., Шпинь А.П. Моделирование передаточных характеристик магнитной головки с кольцевым сердечником в режиме возбуждения ультразвуковых волн в ферромагнитном стержне. Часть 1. Плоские продольные волны. Решение задачи в общем виде // Электроника и связь. - 2006. - №6. - С. 50 - 58.
 40. Маслова А.В., Петрищев О.Н., Шпинь А.П. Моделирование передаточных характеристик магнитной головки с кольцевым сердечником в режиме возбуждения ультразвуковых волн в ферромагнитном стержне. Часть 2. Частотная характеристика магнитной головки в режиме возбуждения плоских продольных волн // Электроника и связь. - 2007. - №1. - С. 48 - 55.
 41. Мартынюк А.Я., Петрищев О.Н. Частотная характеристика несимметричного биморфного элемента в режиме прямого пьезоэлектрического эффекта. Часть 3. Расчет и исследование частотных характеристик несимметричного биморфного элемента // Электроника и связь. - 2007. - №1. - С. 56 - 61.
 42. Петрищев О.Н. Электромагнитное возбуждение ультразвуковых продольных волн в изотропных металлических цилиндрах. Часть 1. Расчет амплитудных множителей нормальных волн и определение частотной характеристики ультразвукового преобразователя // Акуст. вiсн. - 2007. - 10. - №1. - С. 54 - 68.
 43. Петрищев О.Н. Электромагнитное возбуждение ультразвуковых продольных волн в изотропных металлических цилиндрах. Часть 2. Исследование особенностей возбуждения ультразвуковых волн в ферромагнитных и неферромагнитных стержнях в широком диапазоне частот // Акуст. вiсн. - 2007. - 10. - №3. - С. 70 - 79.
 44. Маслова А.В., Петрищев О.Н. Моделирование передаточных характеристик магнитной головки с кольцевым сердечником в режиме возбуждения ультразвуковых волн в ферромагнитном стержне. Часть 3. Частотная характеристика магнитной головки в режиме возбуждения гармонических волн поперечного изгиба // Электроника и связь. - 2007. - №6. - С. 47 - 60.
 45. Дидковский В.С., Климов А.Е., Петрищев О.Н., Шаблатович А.Н., Шамарин А.Ю. Экспресс‑метод оценки физико‑механических параметров пьезоэлектрических керамик // Электроника и связь. - 2007. - №6. - С. 66 - 75.
 46. Петрищев О.Н., Швайченко В.Б. О новых механизмах образования низкочастотных индустриальных радиопомех в однотактных преобразователях напряжения // Технічна електродинаміка, Тем. випуск "Силова електроніка та енергоефективність".  Ч. 2. - 2007. - С. 73 -76.
 47. Петрищев О.Н. Электромагнитное возбуждение в металлических листах радиально распространяющихся волн Лэмба. Актуальні аспекти фізико-механічних досліджень. Акустика і хвилі. - Київ: Наукова думка, 2007. С. 259 - 273.
 48. Петрищев О.Н. Исследование закономерностей электромагнитного возбуждения волн Лэмба, радиально распространяющихся в металлических листах. // Акустичний симпозіум „КОНСОНАНС‑2007" 23 - 27 вересня 2007р. Тези доповідей. - Київ: НАН України. Інститут гідромеханіки. - 2007. - С. 35 - 36.
 49. Petrishcev O., Rodionova M., Pilinsky V., Shvaichenko V. Electroacoustic effects as motive of power electronics units EMI generation // Proceedings of the 19th Nineteenth international Wroclaw symposium and exhibition "Electromagnetic compatibility 2008". - Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politehniki Wroclawskiej, 2008. P. 405 - 410.
 50. Дидковский В.С., Климов А.Е., Петрищев О.Н., Шаблатович А.Н., Шамарин А.Ю. Способ оценки физико-механических параметров пьезоэлектрической керамики. Патент Украины №36233 // Опубликовано в БИ №20, 27.10.2008.
 51. Bogdan A.V., Petrischev O.N., Pilinsky V.V., Yanovska Y.Y., Yakimenko Y.I. The mathematical model of the radial mode piezoelectric transformer transducer // 14 - ая Международная научно-техническая конференция «Электромагнитные и акустические методы неразрушающего контроля материалов и изделий ЛЕОТЕСТ‑2009», 16 - 21 февраля 2009 г., Славск, львовской обл. Материалы конференции. - С. 95 - 97.
 52. Петрищев О. М. Теоретичні основи розрахунку та проектування ультразвукових перетворювачів електромагнітного типу: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Киев: Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут", 2009. - 35 с.
 53. Богдан А.В., Петрищев О.Н., Якименко Ю.И., Яновская Ю.Ю. Математическое моделирование колебаний тонких пьезокерамических дисков для создания функциональных элементов пьезоэлектроники // Электроника и связь. - 2009. - №4-5. Тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии», ч.2. - С. 35 - 42.