Луньова Світлана Андріївна

Посада: доцент
Стаж роботи: 38 років
Наукова ступінь: к.т.н.
Вчене звання: доцент
Електронна пошта:

Школу закінчила з Золотою медаллю. В 1977 році з відзнакою закінчила Київський політехнічний інститут зі спеціальності «Електроакустика та ультразвукова техніка».

В студентські роки була удостоєна Ленінської стипендії, стала неодноразовим переможцем Республіканського конкурсу студентських наукових робіт (керівник - професор кафедри акустики та звукотехніки Всеволод Олександрович Геранін ). До закінчення інституту мала близько десяти опублікованих статей.

Після закінчення інституту вступила до аспірантури  кафедри акустики  та звукотехніки. В 1985 році захистила у спеціалізованій Раді Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка кандидатську дисертацію на тему: «Дифракція пружних хвиль на циліндричних порожнинах зі змішаними граничними умовами». Керівник дисертаційної роботи - академік НАН України, директор Інституту гідромеханіки Віктор Тимофійович Грінченко.

З 1980 року почала працювати асистентом кафедри. Проводила практичні заняття з курсів «Теоретична акустика» і «Прикладна механіка», з 1992 року почала читати лекції з курсу «Технічна акустика», який згодом отримав назву "Прикладна акустика".

В 1994 році одержала звання доцента. З того часу  викладала курси «Електроакустика», «Акустика слуху і мовотворення», «Прикладна акустика». Також понад десять років читала лекції з  акустики для студентів звукорежисерських спеціальностей в Київському державному театральному інституті ім.Карпенка-Карого і Вищому музичному училищі ім.Р.Глієра.

Протягом останніх десяти років в складі творчого колективу кафедри виконала понад сорок акустичних проектів театрально-концертних і адміністративних будівель в м.Києві і різних містах України. Серед них зали засідань Верховної Ради України, Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України, Київської міської держадміністрації, Конституційного суду України; студійні теле- і радіокомплекси; такі театрально-концертні приміщення як концертно-органний зал Сумської обласної філармонії, глядацький зал Театральної лабораторії ім.Л.Курбаса в м.Києві, репетиційні зали художніх творчих колективів України та багато інших.

За роки роботи на кафедрі підготувала понад сто магістрів і спеціалістів, з якими продовжує підтримувати професійні та  творчі зв'язки. Більшість з них стали провідними спеціалістами в галузі акустики. Зі студентами-дипломниками і колишніми випускниками опублікований ряд наукових робіт. Загалом, є автором понад семидесяти наукових статей, двох навчальних посібників та п'ятнадцяти учбово-методичних розробок. У 2008 році виступала офіційним опонентом на захисті кандидатської дисертації випускниці кафедри Сотнікової Тетяни в спеціалізованій Раді Інституту гідромеханіки НАН України.

За професійні досягнення нагороджена медаллю "За трудову вдзнаку", Грамотою та цінним подарунком Київського міського Голови і Грамотою Вченої Ради університету.

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua


Приклади дипломних робіт:

 1. Акустичні характеристики звучання музичних інструментів
 2. Акустичні особливості виставкових залів
 3. Акустичне моделювання слухового апарату людини
 4. Розробка алгоритму роботи пристрою для маскування мови

Перелік наукових статей:

 1. Research of the Acoustic Characteristics of the Bell "Mazepa" of the Sofia Cathedral /Kiev// Proceedings of International Conference «Digital Preservation and Presentation of Cultural scientific Heritage” – Leliko Tarnovo, Bulgaria, 2012. – p.69-77 /V.Didkovsky, V.Zaets/
 2. Направленность излучения криволинейными акустическими массивами// Электроника и связь, №6,2012, с. 49-55 /Заец В.П., Красников А.В./
 3. Аналіз акустичних характеристик фортепіанного звучання в концертному залі//Электроника и связь, №5, 2012, с.88-95 /Заец В.П., Лунев А.И./
 4. Архітектурна акустика/ Навч. посібник.-Київ: НТУУ "КПІ", 2012, с.384 / В.С.Дідковський, О.В.Богданов/
 5. Основи архітектурної та фізіологічної акустики: Навч. посібник. - К.: Аванпостприм, 2001. -422 с. ( у співавторстві з Дідковським В.С.)
 6. Акустична система/ Деклараційний патент на винахід Н04R1/28, №43020 А, 2001 ( у співавторстві з Дідковським В.С. і Степанішиним А.В.)
 7. Звук: Сигнальна інформація/ частини 1 - 6. - Бизнес и безопасность: межвед. сб., № 1 - 6 , 2002 ( у співавторстві з Сенченко І.В.)
 8. Дослідження акустичного поля, що створюється багатоканальними стереофонічними системами. - Деп. В ДНТБ України 02.06.2003, № 74 - Ук2003. - 15 с. ( у співавторстві з Контар В.С.)
 9. Вібрато у співочому голосі. - Акустичний вісник, т.7, №1, 2004. - 15 с. (у співавторстві з Ананьєвим А.Б., Ананьєвою К.А., Дідковським В.С. )
 10. Спосіб керування направленістю звукової колонки/ Деклараційний патент на винахід Н04R1/28, № 10731, 2005 ( у співавторстві з Шоцьким Б.І., Кандрачуком І В., Дідковським В.С. )
 11. До питання про визначення оптимального часу реверберації. - Электроника и связь, № 26, 2005 ( у співавторстві з Дідковським В.С. і Зайцем В.П.)
 12. Системы оповещения: расчет звуковых характеристик. - Технологии безопасности: межвед. сб., № 3, 2006 ( у співавтрстві з Сенченко І.В.)
 13. Практикум з технічної акустики: Навч. посібник. - Житомир: Дельта України, 2003. - 190 с. ( у співавторстві з Дідковським В.С., Лейко О.Г., Савіним В.Г. та ін. )
 14. The Loudspeaker system equipped with organ tubes. - 19-th International Congress on Acoustics - ICA, 2007, Madrid, p.38-43 ( у співавторстві з Didkovskiy V., Dobrucki A.)
 15. Визуализация поля приема звука. - Электроника и связь, № 5 ( 40 ), 2007 (у співавторстві з Дідковським В.С. і Захаренко Д.Е.)
 16. Методика расчета характеристики направленности массива элетроакустических излучателей путем представления их в виде монополей.- Электроника и связь, № 4 ( 39 ), 2007 ( у співавторстві з Дідковским В.С. і Яременко А.А.)
 17. Исследование особенностей излучения звука двойным линейным массивом точечных источников. - Электроника и связь, № 6 ( 41 ), 2007 ( у співавторстві з Дідковським В.С. і Вишемірською А.А. )
 18. Светозвуковой указатель выхода : новый тип светового информационного табло. - Будівництво та безпека, №1(5), 2008 ( у співавторстві з Сенченко І.В.)
 19. Исследование звукового поля, принимаемого линейной груп пой микрофонов. - Электроника и связь, № 5 ( 46 ), 2008 ( у співавторстві з Дідковським В.С. і Захаренко Д.Є. )
 20. Метод определения зоны максимального звукового давления двух направленных излучателей. -Электроника и связь, № 1 ( 48 ), 2009 ( у співавторстві з Дідковським В.С., Завертайло В.Ю. )