Лейко Олександр Григорович

Посада: професор
Стаж роботи: 53 роки
Наукова ступінь: д.т.н.
Вчене звання: професор
Електронна пошта:

Закінчив Київський політехнічний інститут в 1964 році. З 1965 року по т/ч працює в ДП „Київський науково-дослідний інститут гідроприладів". Пройшов шлях від інженера до заступника директора інституту з наукової роботи.

Доктор технічних наук. Опублікував більше 130 наукових праць, в т.ч. 5 монографій. Автор більше 50 патентів на винаходи. Нагороджений орденом „Знак почета". Науковий керівник і головний конструктор більш ніж 35 науково-технічних гідроакустичних розробок, 24 з яких випускаються серійно і експлуатуються в 18 країнах світу. З 1986 року - професор кафедри акустики і акустоелектроніки НТУ України „КПІ". Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року. 

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua

Викладає дисципліни:

 • „Електроакустичні перетворювачі"
 • „Конструювання акустичних приладів і систем"
 • „Організація і проведення акустичного експерименту"

 

Теми бакалаврських робіт:

 • „Дослідження властивостей приймальних перетворювачів, розміщених поряд з податливим круговим циліндричним акустичним екраном";
 • „Акустичний пристрій для захисту закритого приміщення від несанкціонованого доступу";
 • „Звукове поле, що формується системою із двох пульсуючих циліндрів";
 • „Звукове поле, що формується системою із двох осцилюючих циліндрів".

Теми магістерських робіт:

 • „Випромінювання звуку круговим циліндричним перетворювачем, розміщеним в незамкнутому акустичному екрані кінцевої звукопрозорості.";
 • „Випромінювання звуку п'єзокерамічним циліндричним перетворювачем, розміщеним в замкнутому кільцевому шарі";
 • „Звукові поля системи із двох кругових циліндричних п'єзокерамічних випромінювачів";
 • „Звукові поля системи із двох випромінювачів при довільному їх збудженні".

Наукові інтереси:

Методи розрахунків звукових полів акустичних перетворювачів та систем акустичних перетворювачів для полімедійних акустичних технологій. Акустичні технології управління поведінкою живих істот. Методи розрахунку конструкцій акустичних приладів для полімедійних акустичних технологій.

Новий проект - навчальний посібник „Конструювання акустичних приладів для полімедійних акустичних технологій ".

Перелік робіт:

Навчальні посібники:

 1. Дідковський В.С., Лейко О.Г., Савін В.Г. Електроакустичні п'єзокерамічні перетворювачі. Навчальний посібник. -Кіровоград: Імекс ЛТД, 2006.-448с.

Патенти:

 1. Лейко О.Г та ін. Акустична антена. Патент на корисну модель №31601 від 10.04.08;
 2. Лейко О.Г та ін. Ультразвуковий деструктор. Патент на корисну модель №38790 від 26.01.09;
 3. Лейко О.Г. та ін. Однонаправлена акустична антена. Деклараційний патент на корисну модель №15859 від 17.07.06;
 4. Лейко О.Г. та ін. Параметрична антена. Деклараційний патент на корисну модель №4596 від 17.01.05.

Статті:

 1. Вовк И.В., Басовский В.Г., Лейко А.Г. О некоторых специфических погрешностях, возникающих при оценках коэффициента отражения звука методом двух гидрофонов в акустической трубе. -Акуст. Вісн., т.8, №1-2.   с.3-15.
 2. Коржик О.В., Лейко О.Г. Формування характеристик напрямленості одиночного приймального електропружного циліндричного перетворювача з розрізними електродами. -Наукові вісті НТУУ „КПІ" -2005, №1.  - с.50-55.
 3. Коржик О.В, Лейко О.Г. Дослідження акустичних характеристик одиночного п'єзокерамічного циліндричного перетворювача при розв'язанні задачі прийому в наскрізній постановці. - Наукові вісті НТУУ „КПІ". 2005, №5. - с. 105-113.
 4. Коржик О.В., Лейко О.Г.  Врахування кабельного тракту при розв'язанні задач прийому звукових хвиль системами багатоходових п'єзокерамічних циліндричних перетворювачів. - Электроника и связь, 2007. -№3. - с. 54-62.
 5. Лейко А.Г. и др. Активное гашение звука. Особенности технической реализации. Актуальні аспекти фізико-механічних досліджень. Акустика і хвилі. -К.: Наукова думка, 2007. - 343 с.

Тези доповідей:

 1. Лейко А.Г. и др. Активное гашение звука. Контроль уровня гашения. Консонанс-2007. Акустичний симпозіум. Тези доповідей. - К.: 2007.               -с. 25-26.
 2. Лейко А.Г. и др.. Один из подходов к анализу и обоснованию принципов построения векторных приемников. Там же. С.26-27.

Дисципліни, які викладає:

 1. Електроакустичні перетворювачі. Конструювання акустичних приладів та систем.
 2. Організація і проведення акустичного експерименту.

Приклади дипломних робіт:

 1. Прийомна кругова циліндрична антена з екраном.

Наукові інтереси:

 1. Фізична, технічна та біологічна акустика.