Коржик Олексій Володимирович

Посада: професор
Стаж роботи: 40 років
Наукова ступінь: д.т.н.
Вчене звання: професор
Електронна пошта:

Закінчив Електроакустичний факультет  КПІ за спеціальністю "Електроакустика та ультразвукова техніка " в 1983 році. З 1983 року працював спочатку інженером, потім старшим науковим співробітником Київського НДІ Гідроприладів. Служив у Збройних Силах України, з 2007 року звільнений в запас у званні капітана 2 рангу.

З 1994 року служив і працював на ФВП НТУУ "КПІ" (у подальшому ВІТІ НТУУ "КПІ") та за сумісництвом на кафедрі А та АЕ.

З 2007 року доцент кафедри А та АЕ.

З 2012 року професор кафедри А та АЕ.

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua

Викладає дисципліни:

 • "Акустичні антени";
 • "Акустична екологія";
 • "Теоретичні основи акустики";
 • "Теоретичні основи акустики 1";
 • "Теоретичні основи акустики 2";
 • "Шуми та вібрації".

Автор більш ніж 35 наукових та методичних публікацій, трьох авторських свідоцтв про винаходи, одного підручника.

Сфера наукових інтересів:

 • Задачі стаціонарної гідроелектропружності;
 • Розробка акустичних приладів та систем;
 • Хвильові задачі гідроакустики.

 

Типові теми проектування бакалаврських, магістерських робіт та робіт спеціалістів

Бакалаврські роботи:

 • "Оцінка рівня шумів в метрополітені та факторів, що впливають на їх виникнення";
 • "Океанографічний буй для вимірювання швидкості звуку";

 Магістерські роботи: 

 • Дослідження імпедансних характеристик систем циліндричних колових перетворювачів" (режим   випромінювання);

Дипломні проекти та роботи спеціалістів :

 • "Дослідження характеристик напрямленость лінійних неперервних антен з амплітудним  розподіленням чутливості по апертурі";
 • "Ультразвуковий перетворювач з електронним (механічним) скануванням для кардіології".

Наукові праці

 1. Коржик О.В. Применение потокозащитных оболочек при работе гидроакустических антенн радиогидроакустических буев в набегающем потоке // Судостроит. промышленность. Акустика. - 1988. - №27. - С.18 - 26.
 2. Коржик О.В. Об одном подходе к определению акустического поля, создаваемого элементом сетчатой потокозащитной оболочки гидроакустической антенны радиогидроакустического буя // Судостроит. промышленность. Акустика. - 1988. - №28. - С.8 - 17.
 3. Коржик О.В., Лейко О.Г. Прием звуковых волн системой цилиндрических пьезокерамических преобразователей, расположенных в кольцевых слоях // Судостроит. промышленность. Акустика. - 1990. - №38. - С.32-41.
 4. Коржик О.В., Лейко О.Г. Звуковое поле антенной решетки составленной из конечного числа электроупругих цилиндрических преобразователей // Судостроит. промышленность. Акустика. - 1990. - №38. -С. 23-29.
 5. Коржик О.В., Лейко О.Г. Прием звукових волн антенной, составленной из конечного числа пьезокерамических преобразователей // Акустические антенны и преобразователи. ДВУ. - Владивосток, 1990. - №12. -С.13-17..
 6. Коржик О.В., Лейко О.Г. Отклик кругового цилиндрического преобразователя на возбуждение его плоской звуковой волной // Судостроит. промышленность. Акустика. - 1991. - №9. - С.21-24.
 7. Коржик О.В., Лейко О.Г. Метод «сквозной» задачи и его приложение к определению напряжения на выходе антенной решетки при наклонном падении плоской звуковой волны // Судостроит. промышленность. Акустика. - 1991. - №9. - С.17-24.
 8. Коржик О.В., Лейко О.Г. Дифракция плоских звуковых волн на системе конечного числа пьезокерамических оболочек // Сб. трудов 11 Всесоюзной Акустической конференции, секция А. - Москва, 1991. -  С.19-21.
 9. Коржик О.В., Лейко О.Г. Аналитические соотношения взаимных преобразований акустических механических и электрических полей при приеме звука решеткой пьезокерамических вибраторов // Тезисы докладов 10 Всесоюзной конференции ИНАК-10. - Москва, 1990. - С.28.
 10. Коржик О.В., Лейко О.Г. Предварительная обработка сигналов, получаемых при возбуждении преобразователей с разрезными электродами // Сб. трудов 11 Всесоюзной Акустической конференции, секция А. - Дубна, 1991. - С.12.
 11. Коржик О.В., Лейко О.Г. Метод «сквозной» задачи и его использование с применением ЭВМ для исследования эффектов взаимодействия механических и электрических полей при возбуждении плоскими волнами решеток пьезоприемников // Тезисы докладов 111 Всесоюзного семинара МАПР-3. - Минск, 1991. - С.33.
 12. Коржик О.В., Лейко О.Г. Метод «сквозной» задачи и его применение к моделированию антенных решеток пьезокерамических преобразователей // Украинская конференция «Модели и исследование устойчивости систем». - С.67.
 13. Коржик О.В., Лейко О.Г., Гудз М.С., Самаруха А.М. Применение метода «сквозной» задачи к вопросам математического моделирования адаптирующихся гидроакустических антенных систем в части формирования пространственных характеристик // Доклады научно-практического семинара «Методы моделирования боевых действий войск и системам искусственного интеллекта военного назначения», АЗСУ. - Киев, 1995. - С.10-20.
 14. Коржик О.В. Исследование формирования характеристик направленности приемных плоских дискретных антенных решеток, состоящих из цилиндрических электроупругих преобразователей // Тезисы докладов международной конференции «Динамические системы. Моделирование и стабильность». - Киев, 2001. - С.53.
 15. Коржик О.В., Лейко О.Г. Взаємодія плоскої акустичної хвилі з лінійною решіткою електропружних циліндричних перетворювачів // Наукові вісті НТУУ «КПІ». - 2001. - №4. - С.__.
 16. Коржик О.В., Лейко О.Г. Дослідження акустичних характеристик одиночного п'єзокерамічного циліндричного перетворювача при розв'язанні задачі прийому в наскрізній постановці // Наукові вісті НТУУ «КПІ». - 2002. - №5. - С.105 -113.
 17. Коржик О.В., Лейко О.Г. До питання дифракції плоскої акустичної хвилі на електропружному циліндричному прийомному перетворювачі // Наукові вісті НТУУ «КПІ». - 2004. - №6. - С.83-89.
 18. Коржик О.В., Лейко О.Г. Формування характеристик   напрямленості одиночного прийомного електропружного циліндричного перетворювача з розрізними електродами // Наукові вісті НТУУ «КПІ». - 2005. - №1. - С.__.
 19. Коржик О.В., Исследование акустических и механических полей приемного гидроэлектроупругого цилиндрического преобразователя // Тезисы докладов международной конференции «Динамические системы. Моделирование и стабильность». - Киев, 2005. - С. 297.
 20. Коржик О.В., Радченко М.М. Застосування методу наскрізної задачі  при використанні акустичних п'єзокерамічних перетворювачів в системах переферійного обладнання АСУ // Сб трудов практ. конф. ВІТІ НТУУ 'КПІ', - Киев, 2006. - С.62 .
 21. Коржик О.В., Шелепенко Ю.В., Радченко М.М. Врахування кабельного тракту при розв'язанні задач прийому звукових хвиль п'єзокерамічними циліндричними перетворювачами // Сб. НТ ВІТІ НТУУ 'КПІ', ( Пр. ред. 18.05.2007 р.)
 22. Коржик В.Ю., Коржик A.B. Метод определения акустических характеристик материалов по реакции на возбудитель в волноводах, заполненных водой // Акустичний вісник. - 2007. - №4. - С. 52-58.
 23. Коржик О.В. ,Коржик В.Ю. Одноточечній метод определения характеристик акустических материалов в волноводах // Акустичний вісник. - 2008 . - №1, С. 28-31.
 24. Коржик О.B., Лейко О.Г. Врахування кабельного тракту при розв'язання задач прийому звукових хвиль п'єзокерамічними циліндричними перетворювачами // Электроника и связь. - 2007. - №3. - С. 54-62.
 25. Коржик О.B., Лейко О.Г. Врахування кабельного тракту при розв'язання задач випромінювання звукових хвиль п'єзокерамічними циліндричними перетворювачами // Электроника и связь. - 2008. - №6. - С. ____.
 26. Коржик А.В., Лейко О.Г. _________________________ // Электроника и связь. - 2009. - №1. - С. ____.
 27. Коржик А.В., Солтановский Ю.А Излучение звуковых волн секционированным цилиндрическим пьезопреобразователем, подключенным к длинной линии // Электроника и связь. - 2009. - №6, Вып. 1. - С. ____.
 28. Коржик О.В., Лесечко М.И. Излучение звуковых волн секционированными цилиндрическими преобразователями, подключенными к длинной линии // Электроника и связь. - 2009. - №6, Вып. 2. - С. ___.
 29. Излучение звуковых волн секционированными цилиндрическими преобразователями, подключенными к длинной линии. Электроника и связь. 2010. – №1
 30. Об особенностях электромеханических преобразований в приемных пьезокерамических преобразователях с разрезными электродами. Электроника и свзяь.-2010. - №2
 31. Применение метода сквозной задачи к исследованию амплитудно-частотных зависимостей характеристик акустического поля приемного цилиндрического пьезокерамического преобразователя с разрезными электродами. Электроника и связь.-2010,-№3
 32. Применение метода “сквозной задачи” к исследованию амплитудно-частотных зависимостей характеристик механического поля приемного цилиндрического пьезокерамического преобразователя с разрезными электродами. Электроника и связь.-2010,-№4
 33. Амплитудные и фазовые частотные характеристики электрических напряжений на нагрузках электродов пьезокерамических цилиндрических приемников звука при различных видах электродирования в условиях связанности. Электроника и связь.-2010,-№5
 34. Пространственная избирательность многомодовых электроупругих цилиндрических систем. Электроника и связь.-2010,-№6
 35. Исследование закономерностей акустического взаимодействия элементов антенных решеток, образованных электроупругими цилиндрическими преобразователями. Системи обробки інформації.- Х.: ХУ ПС, 2010 .-Вип. 5(86)
 36. Применение метода «сквозной задачи» к определению особенностей формирования электрических сигналов на нагрузках электродов электроупругих цилиндрических преобразователей. Збірник наукових праць харківського університету Повітряних сил. - Х.: ХУ ПС, 2010 .-Вип. 5(25)
 37. Один из методов решения задачи стационарной гидроэлектроупругости для режима излучения звуковых волн антенными решетками, образованными системами стержневых преобразователей Інформіційні системи, механіка  та керування.-2010,- №.-5
 38. Закономерности формирования направленных свойств антенной решетки многомодовых преобразователей в присутствии электроупругого рассеивателя. Электроника и связь. – 2011. – № 2.
 39. Закономерности эффективности излучения звука антенной решеткой, состоящей из многомодовых цилиндрических электроупругих преобразователей. Электроника и связь. – 2011. – № 1.
 40. Закономерности формирования направленных свойств многомодового преобразователя в присутствии акустического экрана. Электроника и связь. – 2011. – № 3
 41. Один з методів розв’язання задачі стаціонарної гідроелектропружності для режиму прийому звукових хвиль антенними ре шітками, утвореними системами стержньових перетворювачів. Техническая  диагностика и неразрушающий контроль. -2011. – № 4
 42. Сверхнаправленность и ее реализация многомодовыми пьезокерамическими преобразователями. Зб. праць міжнародної конференції – Акустичний симпозіум “КОНСОНАНС-2009”, Киев.-2009.
 43. Методы возбуждения коротких акустических импульсов в пьезоэлектрическом преобразователе с согласующими слоями. Техническая  диагностика и неразрушающий контроль.-2012. – № 1
 44. Статистические методы оптимизации параметров широкополосного пьезопреобразователя для медицинской диагностики. Системи управління, навігації та зв’язку. -2012. – № 3
 45. К исследованию дифракционного взаимодействия электроупругого цилиндрического приемника и рассеивателя с изменяемыми акустическими свойствами. Зб. праць міжнародної конференції – Акустичний симпозіум “КОНСОНАНС-2011” Киев. -2011
 46. Исследование угловых распределений акустических и механических полей системы электроупругих цилиндрических преобразователей в присутствии электроупругого рассеивателя. Зб.праць міжнародної конференції – Акуст ичний сімпозіум “КОНСОНАНС-2011” Киев. -2011
 47. Осесимметричные колебания цилиндрической пьезокерамической оболочки конечной высоты. Электроника и связь. – 2011. – № 6
 48. Постановка и решение задачи о приеме звука цилиндрическим электоупругим преобразователем с полностью электродированной поверхностью, размещенным в замкнутом волновом слое. Электроника и связь. – 2012. – № 1
 49. К вопросу дифракции звуковой волны на электроупругом цилиндре, расположенном в замкнутом волновом слое. Системи обробки інформації.- Х.: ХУ ПС, 2012 .-Вип. 5(86)
 50. Дифракции звуковой волны на электроупругом цилндре, расположенном в замкнутом волновом слое Зб.праць міжнародної конференції – Акуст ичний сімпозіум “-2012”,Алушта -2012
 51.  Излучение звука электроупругим  цилиндром, расположенном в замкнутом волновом слое. Электроника и связь. – 2012. – № 5
 52. Явление сверхнаправленности и его реализация в подводной акустике. Зб.праць міжнародної конференції – Акустичний симпозіум “-2012”, Алушта -2012
 53. Прийом звуку сферичним електропружним перетворювачем з повністю електродованою поверхнею, який розміщено в замкненому пружному шарі. Электроника и связь. – 2012. – № 6
 54. Закономерности формирования акустических полей приемными цилиндрическими пьезокерамическими преобразователями, расположенном в кольцевом слое. Электроника и связь. – 2012. – № 6
 55. Исследование электро-механических характеристик излучающего пьезокерамического преобразователя с полностью электродированной поверхностью, расположенного в замкнутом кольцевом слое. Электроника и связь. – 2013. – № 1
 56. Учет типа электродирования сферического электроупругого преобразователя в сквозных задачах приема звука многомодовыми системами. Электроника и связь. – 2013. – № 1
 57. Електромеханічні характеристики циліндричного електропружного перетворювача в кільцевому шарі в режимі прийому. Электроника и связь. – 2013. – № 2
 58. До визначення граничних умов в постановках задач прийому звуку сферичним електропружним перетворювачем з розрізними електродами. Электроника и связь. – 2013. – № 2