Козерук Сергій Олександрович

Посада: доцент
Стаж роботи: 29 років
Наукова ступінь: к.ф-м.н.
Вчене звання: доцент
Електронна пошта:

Закінчив електроакустичний факультет КПІ у 1976 році за спеціальністю "Електроакустика та ультразвукова техніка". Працював у НДІ гідроприладів, КБ "Шторм" на інженерних посадах. У 1988 року захистив кандидатську дисертацію і був запрошений на кафедру акустики та акустоелектроніки на викладацьку роботу. Читав теоретичний курс та проводив практичні заняття з дисциплін: "Основи електроніки", "Технічна акустика", "Акустичні інформаційні системи".

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua

Дисципліни, які викладає:

 • Акустичні прилади та системи,
 • Проектування акустичних приладів та систем
 • Проектування акустичних медичних приладів та апаратів
 • Практичні заняття проводить з використанням комп'ютерних технологій та  програмних середовищ Мatlab, Adobe audition.

 

Теми бакалаврських, дипломних  та магістерських робітмір  рідини.

 • Ультразвуковий  вимірювач відстані.
 • Ультразвуковий  охоронний пристрій.
 • Ультразвуковий 3-Д сканер для вимірювання координат  обєкта в повітрі
 • Пристрій для підводного телеметричного зв'язку.
 • Гідролокатор для картографування дна.
 • Акустичний гучномовець на нелінійному ефекті
 • Ультразвуковий портативний інгалятор.
 • Ультразвуковий ароматерапевтичний апарат.
 • Ультразвуковий тестер  будівельних матеріалів.
 • Активна система продавлення акустичної завади
 • Дослідження фізичних та геометричних характеристик одновимірних залізобетонних конструкцій з використанням поздовжніх та згинних  коливань.

Наукові інтереси

 • Гідроакустичні вимірювання.
 • Розробка ефективних  ультразвукових перетворювачів.
 • Адаптивні  ультразвукові системи вимірювання відстані та рівня, охоронні пристрої.
 • Ультразвукові скануючі системи
 • Акустичні методи вимірювання  фізичних характеристик будівельних матеріалів та конструкцій.

Перелік основних статей  та тез доповідей

 

 1. Козерук С.О.,Рубцов Ю.К.Нестационарная  реакция  тонкостенной цилиндрической оболочки в жидкости  при действии сосредоточенной  импульсной силы // Прикладная механика -1989, т.25,№4, с.35-42.
 2. Козерук С.О., Чорний В.І. High efficiency electro acoustics  transducers  for gases medium -
 3. Высокоэффективный  электроакустический преобразователь для газовых сред //Тези доп.Of  the 2 International Conference  on Antenna  Theory and Techniques-May.1997, Kiev, Ukraine, p174.
 4. Козерук С.О., Агеев В.М.Ультразвуковой  измеритель  уровня  жидких и сыпучих  веществ. // В кн. "Современная контрольно - испытательная техника промышленных изделий и их сертификация"- Мукачево,1997,с.178-182.
 5. Козерук С.О.  Оценка  точности измерения расстояния  ультразвуковым уровнемером //Тези доп.Науково-практична конференція "Проблеми метрологічного забезпечення вимірювання рівня  та об'єму  рідин на Україні",Київ,2002,с.1.
 6. Козерук С.О., Гордеев Б.Н.  Система автоматизированного дистанционного контроля  параметров   жидких  и сыпучих  материалов, хранящихся  в резервуарах и силосах //Тези доп. Науково-практ. конф."Совершенствование методик расчета  металлических конструкций и резервуаров"-Скадовск,2003,с.36-37.
 7. Козерук С.О., Петрищев О.Н., Мартынюк А.Я Исследование  несимметричного биморфного пьезоэлектрического  элемента  в режиме излучения  ультразвуковых колебаний. Ч.1. // Электроника и связь- 2005, 26,с.61-67.
 8. Козерук С.О., Петрищев О.Н., Мартынюк А.Я Исследование  несимметричного биморфного пьезоэлектрического  элемента  в режиме излучения  ультразвуковых колебаний. Ч.2. //Электроника и связь- 2005, 26,с.68-73.
 9. Козерук С.О., Петрищев О.Н., Мартынюк А.Я. Исследование несимметричного биморфного  пьезоэлектрического  излучателя  с корректирующим слоем //Электроника и связь- 2006, 4,.с.54-64.
 10. Козерук С.О.К вопросу об акустическом контроле физико-механических характеристик стержневых изделий.//Электроника и связь- 2009, 3,.с139-142.