Богданов Олексій Вікторович

Посада: доцент
Стаж роботи: 14 років
Наукова ступінь: к.т.н.
Електронна пошта:

Закінчив НТУУ "КПІ" у 2004 році за спеціальністю "Акустичні засоби та системи". З 2004 року по 2012 рік – асистент кафедри акустики та акустоелектроніки. З 2012 року – доцент кафедри акустики та акустоелектроніки.

Власник Патенту України № 51439 - "Спосіб визначення глибини та товщини внутрішнього шару тришарового пакету"

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.09.08 "Прикладна акустика та звукотехніка" на тему "Застосування фототермоакустичного перетворення для задач дефектоскопії"

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua


Дисципліни, які викладає:

 1. Акустичне обладнення студій та приміщень (лекц., лаб.,)
 2. Електроакустичні перетворювачі (практ., лаб.)

Приклади дипломних робіт:

 1. Акустичне оформлення приміщень
 2. Акустична система для проведення концертних програм
 3. Термо-оптоакустичне збудження пружних хвиль

Наукові інтереси:

 1. Акустика приміщень
 2. Акустичне оформлення приміщень
 3. Розповсюдження пружних хвиль
 4. Оптоакустика

Перелік наукових статей:

 1. Бабаев А.Э., Савин В.Г., Богданов А.В. Сотников А.В Термооптическое возбуждение четырехслойного пакета, содержащего электроупругий элемент // Электроника и связь. – 2002. – №15. – С. 20-24.
 2. Савин В.Г., Богданов А.В. Колебания четырехслойного пакета вызванные лазерным потоком // Тез. докл.. IV Международная молодежная научно-практическая конференция «Человек и Космос». — Днепропетровск, июнь 2002, с. 474
 3. Бабаев А.Э., Савин В.Г., Богданов А.В. Нестационарное термооптическое воздействие на упругий слой // Электроника и связь. – 2003. – №20. – С. 33-37.
 4. Богданов А.В. Моделирование нестационарных процессов термооптической генерации колебаний в упругом слое. // Тез. докл.. Международная конференция «Dynamical system modeling and stability investigation». — Киев, май 2003, с. 280
 5. Богданов А.В. Нестационарные колебания упругого слоя, вызванные оптическим излучением // Тез. докл.. Международная конференция «Dynamical system modeling and stability investigation». — Киев, май 2004, с. 22
 6. Савин В.Г., Богданов А.В. Колебания четырехслойного пакета, вызванные лазерным потоком // Тези доп.. Друга науково – практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління» — Київ, 2004, с. 212-213
 7. Бабаев А.Э., Богданов А.В. Переходные процессы в упругом слое, облучаемом лазером // Тези доп.. Друга науково – практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління» — Київ, 2004, с. 242-243
 8. Бабаев А.Э., Богданов А.В. Переходные процессы в упругом полупространстве и слое, вызванные тепловыми источниками // Тез. докл.. Международная конференция «Dynamical system modeling and stability investigation». — Киев, май 2005, с. 243
 9. Бабаев А.Э., Богданов А.В. Возбуждение упругого полупространства нестационарными тепловыми источниками // Теоретическая и прикладная механика. — Выпуск 40 – с. 140-145
 10. Бабаев А.Э., Богданов А.В. Воздействие нестационарных тепловых источников на упругое полупространство // Консонанс. Акустический симпозиум. Сборник работ — К. сентябрь 2005, с.20-26
 11. Богданов А.В. Влияние нестационарных тепловых источников на упругие колебания в слое и полупространстве // Электроника и связь - Киев : НТУУ "КПИ", ФЭЛ, 2007 r.. - 5 (40). - с. 84-87.
 12. Богданов А.В. Нестационарные тепловые процессы в полупространстве, при действии равномерно распределенных тепловых источников на интервале вдоль продольной координаты // Тез. докл.. Международная конференция «Dynamical system modeling and stability investigation». — Киев, май 2003, с. 280
 13. Богданов А.В. Нестационарные упругие колебания полупространства, вызванные термооптическим возбуждением // Электроника и связь - Киев : НТУУ "КПИ", ФЭЛ, 2007 r.. - 6(41). - с. 78-82.
 14. Богданов А.В. Упругие колебания в слое и полупространстве, вызванные тепловыми источниками // Тез.докл.. - Одесса : IX Международная научно-практическая конференция "Современные информационные и электронные технологии", 2008. - Т. 2. - стр. 130.
 15. Богданов А.В. Стационарные колебания границ упругого слоя, при действии равномерно распределенных тепловых источников на интервале вдоль продольной координаты // Электроника и связь - Киев : НТУУ "КПИ", ФЭЛ, 2010 г.. – 4(57). - с. 166-169.