Берегун Віктор Сергійович

Посада: доцент
Стаж роботи: 14 років
Наукова ступінь: к.т.н.
Електронна пошта:

Народився 1979 року. У 1998 р. закінчив Київський суднобудівний технікум за спеціальністю "Радіоапаратобудування". У 2004 р. закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" і отримав вищу освіту за спеціальністю "Акустичні засоби та системи". У 2004 р. вступив до аспірантури НТУУ "КПІ", з 2006 р. – асистент кафедри акустики та акустоелектроніки. У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (науковий керівник - Красильніков О.І.) на тему "Дослідження щільностей імовірностей акустичних сигналів методом ортогональних подань". Виконує обов'язки заступника завідувача кафедри з навчально-виховної роботи.

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua


Дисципліни, які викладає:

 1. Імовірнісні основи обробки даних (лекц., практ.)
 2. Аналогова схемотехніка (лекц., практ., лаб.)
 3. Теорія електричних кіл (лаб., пр., к.р.)
 4. Теорія процесів та систем (лаб.)
 5. Теорія випадкових процесів (лаб.)
 6. Акустичні вимірювання (лаб.)
 7. Основи конструювання в електроніці (лаб.)
 8. Основи електроніки (лаб.)

Приклади дипломних робіт:

 1. Підсилювач для відтворення музичних програм
 2. Прилад для вимірювання характеристик оточуючого середовища
 3. Розробка приладу для вимірювання промислового шуму
 4. Портативний мікшерний пульт
 5. Вимірювання щільності імовірності акустичних сигналів
 6. Гостроспрямований мікрофон

Наукові інтереси:

 1. ортогональні подання щільності імовірності
 2. обробка випадкових процесів
 3. математичні моделі флуктуаційних сигналів

Перелік наукових статей:

 1. Берегун В.С., Красильніков О.І. Особливості використання поліномів Ерміта для ортогональних подань щільності імовірностей // Электроника и связь. – 2005. – № 27. – С. 34-42.
 2. Берегун В.С., Дрозденко О.І., Красильніков О.І. Особливості використання поліномів Лагерра для ортогональних подань щільності імовірностей // Электроника и связь. – 2005. – № 28. – С. 31-35.
 3. Берегун В.С., Красильніков О.І. Особливості використання поліномів Лежандра та Чебишева для ортогональних подань щільності імовірностей // Электроника и связь. – 2005. – № 29. – С. 59-64.
 4. Берегун В.С., Красильніков О.І. Ортогональні подання щільності імовірностей флуктуаційних процесів. Стан проблеми // Электроника и связь. – 2007. – № 4 (39). – С. 39-45.
 5. Берегун В.С., Красильніков О.І. Помилки експериментального визначення щільності імовірностей ергодичних випадкових процесів при їх ортогональному поданні // Электроника и связь. – 2009. – № 1(48). – С. 39-45.
 6. Берегун В.С., Красильніков О.І. Дослідження областей невід’ємності при ортогональних поданнях щільності імові-рностей // Электроника и связь. – 2010. – № 3 (56). – С. 73–78
 7. Берегун В.С., Красильніков О.І. Апроксимативні методи знаходження щільності імовірностей // Электроника и связь. – 2010. – № 4 (57). – С. 51–55
 8. Красильніков О.І., Берегун В.С. Систематизація ортогональних подань щільності імовірності випадкових процесів // Електроніка та системи управління. – 2010. – №3 (25). – С. 28–35.
 9. Берегун В.С., Красильніков О.І. Аналіз помилок ортогональних подань щільностей імоврності з використанням їх топографічних зображень // Электроника и связь. – 2010. – №6 (59). – С. 106–112.
 10. Красильников А.И., Берегун В.С., Применение метода ортогональных представлений для нахождения плотностей вероятности типовых моделей флуктуационных сигналов // Радиоэлектроника. – 2011. – Т. 54, № 11. – С. 13–21. – (Известия вузов).
 11. Берегун В.С., Горовецька Т.А., Красильніков О.І. Статистичний аналіз шумів колінних суглобів // Акустичний вісник. – 2011. – Т. 14, № 2. – С. 3–15.
 12. Бабак В.П., Берегун В.С., Красильников А.И., Полобюк Т.А. Имитационное моделирование шумовых сигналов, возникающих при работе теплоэнергетического оборудования // Научни известия на НТСМ. – 2013. – № 2 (139). – С. 124–128.
 13. Берегун В.С. Апроксимація щільностей імовірності акустичних флуктуаційних сигналів відрізками ортогональних рядів // «КОНСОНАНС–2013», акустичний симпозіум, 1–2 жовтня 2013 р.: Збірник праць. – К.: Інститут гідромеханіки НАН України, 2013. – С. 26–31.
 14. Берегун В.С., Гармаш О.В., Красильников А.И. Среднеквадратические ошибки оценок кумулянтных коэффициентов пятого и шестого порядков // Электронное моделирование. – 2014. – Т. 36, № 1. – С. 17–28.
 15. Бабак В.П., Берегун В.С., Гармаш О.В., Красильніков О.І., Полобюк Т.А. Сучасні акустичні прилади та системи для функціональної діагностики вузлів теплоенергетичного обладнання // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання: зб. матеріалів доповідей 7-ої Міжнародної науково-технічної конференції і виставки, Івано-Франківськ, 25–28 листопада 2014 р. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2014. – С. 192–197.
 16. Красильников А.И., Берегун В.С. Использование методов обобщенного суммирования при аппроксимации плотности вероятности // Электронное моделирование. – 2015. – Т. 37, № 2. – С. 87–99.
 17. Красильніков О.І., Берегун В.С., Гармаш О.В., Полобюк Т.А. Система для акустичного діагностування вузлів теплоенергетичного обладнання // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 6 (131). – С. 107–110.
 18. Красильников А.И., Берегун В.С., Полобюк Т.А. Статистический анализ физических моделей акустических сигналов утечки жидкости в трубопроводе // «КОНСОНАНС–2015», акустичний симпозіум, 29–30 вересня 2015 р.: Збірник праць. – К.: Інститут гідромеханіки НАН України, 2015. – С. 116–121.