Вступ до магістратури: інтегральні рейтинги

Інтегральний рейтинг 2017 р. за програмами підготовки магістрів 

Вступ в магістратуру

Вивантажити результати 1-ї сесії екзаменів 2017 р. з фаху та іноземної мови 

Вивантажити інтегральні рейтинги: денна форма навчання, заочна форма навчання

Терміни визначення і оголошення інтегральних рейтингів в 2017 р.:


Визначення і оголошення інтегральних рейтингів вступників, надання рекомендацій до зарахування та зарахування студентів за підсумками конкурсного відбору здійснюється з урахуванням нижчезазначеного:
  • атестаційні комісії визначають і оголошують інтегральні рейтинги вступників до 14 години 12.08 поточного року;
  • термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 12 години 14.08 поточного року;
  • зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться до 19.08 (за державним замовленням) та до 22.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).