тиждень
RSS
Роботодавці


Наші друзі
Молодіжна дисконтна мережа «KPI SDC»

Наші друзі
Український музичний ярмарок-2017

Вступ на 1ий курс бакалавратуКафедра акустики та акустоелектроніки Національного технічного університету України «КПІ» здійснює спеціальну підготовку бакалаврів (4 роки) та магістрів (6 років) в галузі знань "Електроніка і телекомунікації" за спеціальністю:

  • 171 «Електроніка»

в рамках спеціалізацій:

  • "Акустичні мультимедійні технології та системи"
  • "Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика"

Перелік предметів, з яких проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти (за 2016 або 2017 роки):

Спеціальність

Перелік Сертифікатів

Електроніка (денна форма навчання)

•Математика - ваговий коефіцієнт 0,5;
•Фізика (або іноземна мова - за вибором) - ваговий коефіцієнт 0,2;
  мінімальна кількість балів - 125, за умови що інший предмет не менше 100
•Українська мова та література - ваговий коефіцієнт 0,2;
  мінімальна кількість балів - 100

Вага середнього бала атестата - 0,05
Вага додаткового бала СДП - 0,05
Максимальний конкурсний бал - 200

Для загальної характеристики ролі акустики у сучасному світі, дуже вдалим є створене відомим ученим-акустиком Брюсом Ліндсеєм (R. Bruce Lindcey) графічне зображення, відоме як «Ліндсеєвське колесо акустики» (нижче ми наводимо діаграму "Колесо Ліндсея", адаптовану до української мови).

У ньому виділено чотири області людської активності, в яких акустичні знання мають важливе значення: Науки про життя, Науки про Землю, Мистецтво, Інженерія. Центральне місце у цій діаграмі посідають фундаментальні дослідження в акустиці, які об'єднано загальною назвою - фізична акустика.

"Колесо" Ліндсея

Cпеціалізація «Акустичні мультимедійні технології та системи»:

В рамках спеціалізації «Акустичні мультимедійні технології та системи» передбачено вивчення основ електроніки та акустики. Особлива увага приділяється застосуванню та розробці акустичних приладів і апаратів для використання в мультимедійних середовищах. Так студентами вивчаються всі питання пов’язані з розробкою ультразвукових далекомірів (так званих акустичних рулеток), вимірювачів рівнів рідких та сипких середовищ (бензин, зерно тощо), гідроакустичних приладів (ехолокаторів, гідроакустичних буїв, шумопеленгаторів), приладів акустичного неруйнівного контролю (дефектоскопів, товщиномірів).

Проводиться підготовка з нових інформаційних технологій, використання сучасних програмних пакетів для моделювання та аналізу різних акустичних процесів та сигналів різної природи, обробки акустичних зображень. В рамках спеціалізації є можливість отримувати знання про мережеві технології на базі представництва CISCO NetAcademy.

Випускники працюють у конструкторських відділах з проектування перетворювачів для різних типів середовищ (Державне підприємство “Київський науково-дослідний інститут Гідроприладів (Державний концерн “УКРОБОРОНПРОМ”), “Ультракон-Сервіс”); в компаніях, що надають послуги акустичного проектування, з питань захисту інформації (Служба безпеки України); дослідних установах та компаніях з аналізу звукових сигналів різної природи.

Спеціалізація «Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика»:

Спеціалізація «Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика» насамперед присвячена розвязанню проблем  виникнення, передачі і сприйняття звуків. Вона включає музичну акустику, де вивчається створення музичних звуків (акустика музичних інструментів, акустика мовлення і співу, електроакустика); передачу звуків (архітектурна акустика, кодування звуку в каналах передачі) і сприйняття звуку (психоакустика - акустика слуху). В рамках психоакустики студенти вивчають принципово нові можливості роботи із звуком за допомогою комп'ютерних музичних технологій; розробляють акустичні системи, створюють нові засоби передачі просторової звукової інформації для цифрового радіомовлення, телебачення, звукозапису.

Велику увагу приділено комп’ютерному моделюванню слухової та мовленнєвої систем людини, як основи для розробки нових поколінь засобів діагностики слуху та слухових апаратів. Крім того, студенти розглядають актуальні та надзвичайно затребувані сучасні методи зниження шуму у містах, вивчають джерела шуму та вібрацій, вплив шуму на людський організм, технічне, санітарне та екологічне нормування шуму, проведення акустичного моніторингу навколишнього середовища та акустичної експертизи. Поза увагою також не залишаються всі аспекти біоакустики, а саме: вивчення голосу тварин, морська біоакустика, ехолокатори кажанів і дельфінів, захист літаків від птахів за допомогою звуку, захист від гризунів за допомогою ультразвуку.

Випускники працюють в установах з розробки та обслуговування акустичної медичної апаратури (діагностичних ультразвукових приладів (УЗІ), слухових апаратів (майже у всіх діагностичних центрах Києва)); концертних залах, театрах, студіях звукозапису (наприклад, звукорежисерами на кіностудіях, в театрах), телеканалах (M1, СТБ, ICTV); у конструкторських відділах з аналізу акустичних та вібраційних властивостей матеріалів (Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій).

БІОАКУСТИКА вивчає:

- способи звукового зв' язку мiж живими істотами; 
- механизми утворення і відтворення звуків, шо генеруються живими істотами; 
- принципи кодування і декодування інформації, що передається в живих біоакустичних системах

ПСИХОАКУСТИКА вивчає:

- психологічні та фізіологічні особливості сприйняття звуку людиною; 
- способи  розшифровки того чи іншого звукового образу слуховою системою людини; 
- основні відповідності між фізичними стимулами та слуховими відчуттями; 
- параметри звукового сигналу, найбільш важливі для передачі змісту та емоцій повідомлення