Вступ на 1ий курс бакалаврату

Дні відкритих дверей факультету електроніки «КПІ ім. Ігоря Сікорського» відбудуться:

23 лютого 2018 о 17:00
21 березня 2018 о 17:00
20 квітня 2018 о 17:00
18 травня 2018 о 17:00

Зустрічі представників кафедр факультету електроніки з абітурієнтами 
відбудуться в аудиторії 412, корпус 12

Відеоролик "Що потрібно знати абітурієнту 2018 р.?" - розповідає Радміла Сегол

Відеоролик "Що таке акустика" (Школа абітурієнта 2018 р.) - професор Аркадій Продеус

Відеоролик - виступи студента Івана Руденко та доцента Віталія Зайця

Кафедра акустики та акустоелектроніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" здійснює спеціальну підготовку бакалаврів (4 роки) та магістрів (6 років) в галузі знань "Електроніка і телекомунікації" за спеціальністю:

  • 171 «Електроніка»

в рамках освітньої програми (спеціалізації):

 

  • "Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації"

 

із блоками вибіркових дисциплін:

  • "Акустичні мультимедійні технології та системи"
  • "Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика"

Із Правилами вступу на 1-й курс за сертифікатами ЗНО можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії.

Як підтвердити сертифікат ФДП, МАН, ВУО та подати документи про першочерговість? Це також можна взнати на сторінці сайту Приймальної комісії.

Перелік предметів, з яких проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти:

Спеціальність

Перелік Сертифікатів

Електроніка (денна форма навчання)

•Математика - ваговий коефіцієнт 0,5;
•Фізика (або іноземна мова - за вибором) - ваговий коефіцієнт 0,2;
  мінімальна кількість балів - 125, за умови що інший предмет не менше 100
•Українська мова та література - ваговий коефіцієнт 0,2;
  мінімальна кількість балів - 100

Вага середнього бала атестату - 0,05
Вага додаткового балу СДП - 0,05
Максимальний конкурсний бал - 200

Увага! Сертифікат з іноземної мови має бути лише 2018 року. Сертифікати з інших предметів є дієвими за останні 3 роки, тобто за період з 2016 по 2018 рр.

 

Коротко про акустику та кафедру акустики та акустоелектроніки:

Загальну роль акустики в сучасному світі дуже вдало характеризує запропонована відомим американським ученим-акустиком Брюсом Ліндсеєм (R. Bruce Lindcey) схема, відома як «Ліндсеєвське колесо акустики» (нижче ми наводимо цю схему, адаптовану до української мови).

У ньому виділено чотири області людської активності, в яких акустичні знання мають важливе значення: Науки про життя, Науки про Землю, Мистецтво, Інженерія. Центральне місце у цій діаграмі посідають фундаментальні дослідження в акустиці, які об'єднано загальною назвою - фізична акустика.

"Колесо" Ліндсея

Кафедру акустики та акустоелектроніки засновано в 1936 році.

За минулі роки підготовлено біля 4000 фахівців в галузі акустичної техніки. 5 вихованців кафедри удостоєні Державних премій. Серед випускників кафедри 2 академіка, 12 докторів наук і понад 60 кандидатів наук. Підготовка фахівців здійснюється з використанням сучасних учбових програм та комп’ютерних технологій.

Навчання студентів проводиться в спеціалізованих лабораторіях та аудиторіях кафедри. 
Практичний досвід роботи майбутні фахівці отримують на підприємствах та в науково-дослідних інститутах. Навчання студентів забезпечує 12 кандидатів та 7 докторів технічних наук. Навчаючись на кафедрі, студенти мають можливість паралельно з базовою освітою отримати в НТУУ «КПІ» другу вищу освіту за напрямками: менеджмент, маркетинг, економіка підприємництва, економічна безпека та інші.

На етапі бакалаврської та магістерської підготовки студенти вивчають фундаментальні учбові дисципліни (математика, фізика механіка, інформатика, програмування, інженерна та комп’ютерна графіка, дисципліни гуманітарного напрямку та ін.), а також професійно-орієнтовані дисципліни акустоелектронного профілю (теорія електричних кіл, основи електроніки, теорія процесів та систем, теоретичні основи акустики, прикладна акустика, аналогова та цифрова схемотехніка, електроакустичні перетворювачі, вимірювання на звукових та ультразвукових частотах та ін.).

Студенти навчаються користуватися програмним інструментарієм для обробки акустичних сигналів та зображень, моделювання вимірювальних акустичних систем, а також проектування акустичних пристроїв та систем. Особлива увага приділяється проектуванню вимірювальних та діагностичних приладів, розробці акустичної апаратури, обладнання для домашніх та професійних студій звукозапису, ультразвукових комп’ютерних систем інтроскопії і томографії тощо.


Блок вибіркових дисциплін «Акустичні мультимедійні технології та системи»:

В рамках блоку вибіркових дисциплін «Акустичні мультимедійні технології та системи» передбачено вивчення основ електроніки та акустики. Особлива увага приділяється застосуванню та розробці акустичних приладів і апаратів для використання в мультимедійних середовищах. Так студентами вивчаються всі питання пов’язані з розробкою ультразвукових далекомірів (так званих акустичних рулеток), вимірювачів рівнів рідких та сипких середовищ (бензин, зерно тощо), гідроакустичних приладів (ехолокаторів, гідроакустичних буїв, шумопеленгаторів), приладів акустичного неруйнівного контролю (дефектоскопів, товщиномірів).

Проводиться підготовка з нових інформаційних технологій, використання сучасних програмних пакетів для моделювання та аналізу різних акустичних процесів та сигналів різної природи, обробки акустичних зображень. В рамках спеціалізації є можливість отримувати знання про мережеві технології на базі представництва CISCO NetAcademy.

Випускники працюють у конструкторських відділах з проектування перетворювачів для різних типів середовищ (Державне підприємство “Київський науково-дослідний інститут Гідроприладів (Державний концерн “УКРОБОРОНПРОМ”), “Ультракон-Сервіс”); в компаніях, що надають послуги акустичного проектування, з питань захисту інформації (Служба безпеки України); дослідних установах та компаніях з аналізу звукових сигналів різної природи.

Блок вибіркових дисциплін «Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика»:

Блок вибіркових дисциплін «Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика» насамперед присвячено розвязанню проблем  виникнення, передачі і сприйняття звуків. Цей напрямок включає музичну акустику, де вивчається створення музичних звуків (акустика музичних інструментів, акустика мовлення і співу, електроакустика); передачу звуків (архітектурна акустика, кодування звуку в каналах передачі) і сприйняття звуку (психоакустика - акустика слуху). В рамках психоакустики студенти вивчають принципово нові можливості роботи із звуком за допомогою комп'ютерних музичних технологій; розробляють акустичні системи, створюють нові засоби передачі просторової звукової інформації для цифрового радіомовлення, телебачення, звукозапису.

Велику увагу приділено комп’ютерному моделюванню слухової та мовленнєвої систем людини, як основи для розробки нових поколінь засобів діагностики слуху та слухових апаратів. Крім того, студенти розглядають актуальні та надзвичайно затребувані сучасні методи зниження шуму у містах, вивчають джерела шуму та вібрацій, вплив шуму на людський організм, технічне, санітарне та екологічне нормування шуму, проведення акустичного моніторингу навколишнього середовища та акустичної експертизи. Поза увагою також не залишаються всі аспекти біоакустики, а саме: вивчення голосу тварин, морська біоакустика, ехолокатори кажанів і дельфінів, захист літаків від птахів за допомогою звуку, захист від гризунів за допомогою ультразвуку.

Випускники працюють в установах з розробки та обслуговування акустичної медичної апаратури (діагностичних ультразвукових приладів (УЗІ), слухових апаратів (майже у всіх діагностичних центрах Києва)); концертних залах, театрах, студіях звукозапису (наприклад, звукорежисерами на кіностудіях, в театрах), телеканалах (M1, СТБ, ICTV); у конструкторських відділах з аналізу акустичних та вібраційних властивостей матеріалів (Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій).

Словник акустика:

БІОАКУСТИКА вивчає:

- способи звукового зв' язку мiж живими істотами; 
- механизми утворення і відтворення звуків, шо генеруються живими істотами; 
- принципи кодування і декодування інформації, що передається в живих біоакустичних системах

ПСИХОАКУСТИКА вивчає:

- психологічні та фізіологічні особливості сприйняття звуку людиною; 
- способи  розшифровки того чи іншого звукового образу слуховою системою людини; 
- основні відповідності між фізичними стимулами та слуховими відчуттями; 
- параметри звукового сигналу, найбільш важливі для передачі змісту та емоцій повідомлення