Оголошення

19 жовтня 2016 року в ауд. 209 о 1600, на розширеному засіданні кафедри акустики та акустоелектроніки НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, відбудеться доповідь по матеріалам дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, за спеціальністю 05.09.08 "Прикладна акустика та звукотехніка" , Гусака Захара Тарасовича (науковий керівник професор кафедри акустики та акустоелектроніки, проф., д.т.н. Лейко О.Г.) - "Фізичні поля екранованих циліндричних п’єзокерамічних конструкцій випромінювачів"