тиждень
RSS
Роботодавці


Наші друзі
Молодіжна дисконтна мережа «KPI SDC»

Наші друзі
Український музичний ярмарок-2017

Комп'ютерне моделювання імпульсної характеристики приміщення

Лабораторія акустичної експертизи та корекції
Проект "Комп'ютерне моделювання імпульсної характеристики приміщення"

Куратор проекту: проф. А. Продеус

Активні учасники проекту: магістри 6-го курсу

Актуальність проекту:

    Приміщення відрізняються своїми импульсними характеристиками (ІХ), з яких ми "витягуємо" досить багато параметрів, що дає змогу лаконічно охарактеризувати приміщення. Одним із найважливіших параметрів такого роду є час реверберації, але є й інші параметри, які слід враховувати...
    Вміння моделювати ІХ є дуже актуальним та важливим, оскільки дозволяє імітувати звучання мовленнєвого або музичного сигналу в тому чи іншому приміщенні, а також дозволяє експериментувати із алгоритмами заглушення пізньої реверберації, не маючи змоги дістати записи ІХ реальних приміщень із потрібними властивостями.

Технічне завдання:

Проект складається із 2-х частин:
- огляд алгоритмів моделювання реверберації
- розробка комп'ютерної програми в середовищі Matlab для моделювання ІХ за алгоритмом, обраним власноручно

Частина 1. Огляд алгоритмів моделювання реверберації

Використовуючи доступні вам літературні джерела, виконайте огляд алгоритмів моделювання імпульсних характеристик приміщення. Результати аналізу викладіть у звіті, супроводжуючи їх коментарями, рисунками, графіками, а також відповідними формулами.

Частина 2. Розробка комп'ютерної програми в середовищі Matlab для моделювання ІХ

Розробіть комп'ютерну програму в середовищі Matlab для моделювання ІХ за алгоритмом, обраним власноручно. Користючись цією програмою, змоделюйте ІХ, котра б мала такий же час реверберації, що і обране вами конкретне приміщення НТУУ "КПІ". Обчисліть згортку сигналу, записаного в заглушеному приміщенні (такий запис можна взяти в куратора проекту) із двома ІХ: реальною та змодельованою. Порівняйте суб'єктивно (на слух) та об'єктивно (за формою реверберованих сигналів) одержані сигнали та оцініть ступінь їх схожості. Результати викладіть у звіті, супроводжуючи їх коментарями, рисунками, графіками, а також відповідними формулами.

Примітка: Звіт за результатами вашої роботи одночасно є звітом за РГР на тему "Комп'ютерне моделювання імпульсної характеристики приміщення"

Терміни виконання:

25.09.2015 - Старт проекту: "офіційна" видача Технічного завдання
09.10.2015 - передача куратору проекту результатів  виконання 1-го етапу проекту
23.10.2015 - передача куратору проекту результатів виконання 2-го етапу
30.10.2015 - початок захисту РГР
19.12.2015 - кінець захисту РГР, кінець проекту

Література:

1. Підбірка літератури та комп'ютерних програм із моделювання ІХ приміщення