Історія розвитку

Третій період розвитку кафедри (1981-1987 рр.) пов’язаний з приходом на посаду завідувача кафедри доктора фізико-математичних наук І.М. Гранкіна. Як науковий керівник галузевої науково-дослідної лабораторії «Акустоелектроніка» (в складі КПІ), він привніс в учбові плани додаткові напрями, зв’язані з розвитком акустоелектронних пристроїв обробки сигналів на поверхневих акустичних хвилях. Виникла потреба в постановці відповідного нового учбового курсу та розширені тематичних розділів у суміжних курсах. З 1982 року кафедра стала називатися «Кафедрою акустики та акустоелектроніки». В цей час на кафедру прийшли працювати молоді викладачі випускники КПІ М.В. Родіонова, О.М. Петріщев.

Кафедра_акустики


Видавничу діяльність кафедри на цьому етапі відзначено появою навчально-наукових розробок: «Реверберация моря. Учебное пособие» (Карновский М.И., 1986), «Распространение звука в волновых каналах. Методические указания к курсу „Теоретические основы гидроакустики“» (Карновский М.И., 1981), «Модели гидроакустических помех» (Красильников О.И., 1984), «Методические указания по изучению курса „Теоретические основы гидроакустики“» (Карновський М.І., 1986), «Распространение звука в случайно-неоднородной среде. Методические указания по курсу „Теоретические основы гидроакустики“» (Карновський М.І., 1985), «Методические указания к дисциплине „Электроакустика и УЗ техника“» (Галаненко В.Б., 1986), «Методические указания к лабораторным работам по курсу „Электрические колебания“» (Пухнюк Ю.В., 1981), «Синтез цифровых фильтров. Методические указания к курсовому проектированию по курсу „Электрические колебания“» (Гаевая Н.Н., Геранин В.А., 1981), «Методические указания к лабораторным работам по курсу „Акустика“» (Белоус Е.С., Бескоровайный Б.М., 1984), «Методические указания к курсовому проекту по дисциплинам „Электронные устройства электроакустических трактов“ и „Электронные устройства АМЗ и ЗТА“» (Мелешко Н.А., Пухнюк Ю.В., 1985), «Функция Грина. Методические указания к курсу „Теоретические основы гидроакустики“» (Карновский М.И., 1984), «Электроакустическая аппаратура. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине „Электроакустическая аппаратура“» (Белоус Е.С., 1986), «Программа и методические указания по дисциплине „Акустика и акустоэлектроника“» (Бескоровайний Б.М., 1982), «Некоторые вопросы нелинейной акустики. Методические указания к дисциплине „Ультразвук и его применения“» (Галаненко В.Б., 1986), «Спектральный анализ спектральных случайных процессов с использованием ЭВМ. Методические указания к дисциплине „Акустические сигналы и их обработка“» (Красильников А.И., 1985), «Конспект лекций по курсу „Акустические измерения“» (Обозненко І.Л., 1987), «Измерения амплитуды и фазы поверхностных акустических волн оптическими методами. Методические указания по курсу „Акустоэлектроника“» (Гранкин И.М., 1984).

Цей етап розвитку кафедри не тільки визначається своїми навчально-методичними розробками, але й співпадає із розробкою першого в СРСР цифрового гідроакустичного комплексу «Звезда», в розробці якого приймало участь багато випускників кафедри. Головним конструктором цього комплексу був випускник кафедри — Олег Михайлович Алещенко.

Приклад участі випускників кафедри в успішній розробці цифрового гідроакустичного комплексу «Звезда» свідчить про високу ефективність праці викладачів кафедри, що підготували висококваліфікованих інженерів.