Даценко Валерій Іванович

Даценко В.І.

(закінчив КПІ в 1972 році, гр. ГА-25 кафедри акустики)

Інтерв’ю із Валерієм Івановичем Даценко

Ми задали Валерію Івановичу декілька запитань і одержали «по-військовому» чіткі й вичерпні відповіді.

1. Коли Ви закінчили навчання на кафедрі акустики? Яка у вас післядипломна освіта?

Закінчив КПІ 1 березня 1972 р.

1980-1982 — Ад’юнктура Вищого Військово-Морського училища радіоелектроніки, Санкт-Петербург

1981 — Курси підвищення педагогічного складу ВВНЗів, Військова академія зв’язку ім. С.М.Будьонного, Санкт-Петербург

1999 — Міжнародний Інститут Менеджменту (МІМ-Київ) Програма МБА; стажування в Міжнародному Менеджмент-Центрі, Університет м. Левен, Бельгія

2. Де, коли й на яких посадах Ви працювали?

1972-1974 — Київський НДІ гідроприладів, Київ
Інженер. Розробка й проектування сучасного електронного устаткування. Голова секції науково-технічної творчості молодих учених інституту.

1974-1980 — Військово-морський Флот СРСР
Офіцер корабельного складу на надводних кораблях і підводних човнах різних проектів.

1983-1990 — Тихоокеанське вище військово-морське училище, Владивосток
Старший викладач, кафедра радіоелектроніки
• Викладання теоретичних і прикладних радіоелектронних дисциплін курсантам і офіцерам (Теорія радіоелектронних ланцюгів і сигналів, Гідроакустичні пристрої, Експлуатація й використання радіоелектронних засобів ВМФ). Визнаний гідним звання «Кращий лектор»;
• Ведення наукових досліджень в областях електроніки, прикладних наук і методики викладання;
• 2 місяці щорічно — Відповідальний секретар Виїзної приймальної комісії № 11 Міністерства оборони СРСР (для Військово-морської академії ім. А.А. Гречко);

1990−1994 — Генеральний штаб збройних сил україни, Київ (раніше — Навчальний центр ВМФ СРСР, Київське відділення)
Старший викладач Керування ВМС. Капітан 1 рангу.
• Розробка навчальних матеріалів по підготовці корабельного складу ВМФ на нові зразки радіоелектронного озброєння

1994−1997 — Національний науково-дослідний центр національної безпеки й оборонних технологій, Київ
Начальник відділу аналізу й прогнозування/ Провідний спеціаліст
• Аналіз науково-дослідного потенціалу військово-промислового комплексу України
• Координація наукових досліджень інститутів МО України з НАН України, Мінпромполітики України, іншими міністерствами й відомствами по тематиці оборонного й подвійного призначення
• Розробка Концепції «Технології спеціального й подвійного призначення» Національної програми України «Критичні технології України», науковий супровід Програми (більше 350 науково-дослідних проектів у різних галузях науки)
• Розробка методологічних основ для Національної програми України «Дослідження й використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну й інших районів Світового океану на період до 2000 року», науковий супровід Програми (більше 100 науково-дослідних проектів у різних галузях науки): керівник міжвідомчої робочої групи

1997-1999Генеральний штаб збройних сил України, Київ
Начальник відділу-заступник начальника Військово-наукового управління. Відповідальний за стратегічне планування, впровадження, науковий супровід і експертне оцінювання науково-технічної діяльності в Збройних Силах України (включаючи всі науково-дослідні організації Міністерства оборони, науково-дослідні й дослідно-конструкторські організації військово-промислового комплексу України)
• Розробка методології керування військово-науковими дослідженнями
• Розробка проекту Концепції науково-технічного й інноваційного розвитку України: член робочої групи від Міністерства оборони України
• Розробка п’яти короткострокових проектів міжнародного співробітництва із країнами НАТО по програмі «Партнерство заради миру»
• Участь у міждержавних двосторонніх переговорах з питань військової політики, співробітництва в міжнародних наукових дослідженнях, цивільного контролю над збройними силами, фінансування збройних сил, екологічних і правових проблем
• Читання лекцій на Академічних курсах Національної Академії оборони України
• Визнаний гідним спеціальних відзнак в 1996 і 1998 р.р.

1999 — проект ТАСИС PRUK 9801 «Програма підтримки розвитку підприємств в Україні», Київ
Фахівець з PR (по сумісництву)

2000-2002Британська рада, Київ
Менеджер з питань нерухомості й устаткування
Розробка й впровадження системи керування нерухомістю, устаткуванням і офісним забезпеченням для Британської Ради в Україні

2002-2003Центр розвитку інновацій (Мім-Київ)
Позаштатний експерт-консультант
Експертне оцінювання інноваційних проектів, розробка пропозицій по венчурному фінансуванню, підготовка грантових пропозицій

2003-2005Верховна Рада України/Комітет з питань економічної політики, керування народним господарством, власності й інвестицій
Помічник-Консультант народного депутата України. Підготовка експертних
оцінок, презентацій, доповідей і статей, організація парламентських слухань, конференцій, круглих столів по тематиці відповідальності Комітету

2005-2007Херсонська обласна рада, Київське Представництво
Керівник відділу аналізу й прогнозування
Підготовка пропозицій по керуванню діяльністю обласної ради

2007 — OOO «АРСТ-Україна»
Виконавчий директор.
Керівництво інноваційним проектом по організації виробництва суперконденсаторів

2007-2011американсько-українська ділова Рада
Консультант

3. Хто з викладачів кафедри акустики, і яким чином, вплинув на Вас найбільше?

Натан Григорович Гаткін, Марк Ілліч Карновський, Юрій Львович Далецький, яким були притаманні:
• високий професіоналізм;
• глибоке розуміння сутності знань, що викладаються, єдності фізичних властивостей і їхнього математичного опису й здатність адекватно вмонтувати цю інформацію в неорганізовану свідомість зелених розбовтаних студентів;
• уміння виробити в студентів системний підходу до вивчення — як досліджуваних дисциплін, так і інших явищ життя;
• інтелігентність у повному спектрі цього поняття;
• доброта та її прояв у повсякденному житті.

Викладачі військової кафедри:
Іван Петрович Босенко, Євгеній Олександрович Бронніков — не можу відокремити їх від «своїх» викладачів, — яскравий особистий приклад прийняття оптимальних рішень в умовах повної апріорної невизначеності щодо способів вирішення поставлених завдань, чіткої організації й успішного виконання зазначених завдань.

4. Яким чином навчання на кафедрі акустики вплинуло на Ваше майбутнє життя?

Кардинально, прекрасно, належним чином... — потрібне підкреслити.

А якщо більш повно — ми одержали навички системної освіти й подальшого саморозвитку, самовдосконалення. Причому, це варто віднести не тільки (і не стільки) до вивчення набору вузькоспеціалізованих областей знаннь, але й до формування власної життєвої позиції. Завдяки отриманим на кафедрі знанням і навичкам, я ніколи не відчував труднощів у досить швидкому й глибокому засвоєнні нових знань і умінь у будь-якій галузі науки, в оволодінні новими посадами з величезними посадовими обов’язками й високим ступенем відповідальності.