Пилипенко Костянтин Петрович

Посада: асистент
Стаж роботи: 9 років
Наукова ступінь: к.т.н.
Електронна пошта:

Народився 1985 року. Закінчив НТУУ "КПІ" 2009 року за спеціальністю "Акустичні засоби та системи". З 2010 року – асистент кафедри акустики та акустоелектроніки.

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua


Дисципліни, які викладає:

 1. Теорія випадкових процесів (практ., лаб.)
 2. Акустичні інформаційні системи (лаб.)
 3. Пристрої реєстрації та відображення інформації (практ.)
 4. Імовірнісні основи обробки даних (практ.)
 5. Методи обробки акустичних сигналів (практ., лаб.)
 6. Обробка зображень в медицині (практ., лаб.)
 7. Теорія процесів і систем (практ., лаб.)

Наукові інтереси:

 1. обробка випадкових процесів

Перелік наукових статей:

 1. Красильников А.И., Пилипенко К.П. Одновершинная двухкомпонентная гауссовс¬кая смесь. Условия принадлеж¬ности к одному типу // Электроника и связь. – 2006. – № 6(35). – С. 11–15.
 2. Горовецкая Т.А., Красильников А.И., Пилипенко К.П. Одновершинная двухкомпонентная гауссовская смесь. Вероятность отклонения от математического ожидания // Электроника и связь. – 2007. – № 1(36). – С. 21–26.
 3. Красильников А.И., Пилипенко К.П. Одновершинная двухкомпонентная гауссов¬ская смесь. Коэффициент эксцесса // Электроника и связь. – 2007. – № 2(37). – С. 32–38.
 4. Красильников А.И., Пилипенко К.П. Применение двухкомпонентной гауссовской смеси для идентификации одновершинных симметричных плотностей вероятностей // Электроника и связь. – 2008. – № 5(46). – С. 20–29.
 5. Красильников А.И., Пилипенко К.П. Моделирование дискретных смесей распределений // Электроника и связь. – 2010. – № 2(55). – С. 57–61.
 6. Красильников А.И., Пилипенко К.П. Идентификация плотности вероятностей пуассоновской последовательности прямоугольных импульсов с гауссовским распределением амплитуд // Электроника и связь. Тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии». – 2011. – № 2(61). – С. 68–73.
 7. Пилипенко К.П., Продеус А.Н. Использование кумулянтных коэффициентов для определения пола диктора // Электроника и связь. – 2012. – № 1(66). – С. 18–24.
 8. Pylypenko K.P. Identification of the probability density of the sum of the signal with gaussian mixture distribution and gaussian white noise // Электроника и связь. – 2012. – № 3(68). – С. 20–25.
 9. Пилипенко К.П. Умови приналежності двокомпонентної суміші розподілів до одного типу // Электроника и связь. – 2012. – № 4(69). – С. 20–24.