Вступ на 1ий курс магістратури

Найактуальніша інформація на нашому ОНОВЛЕНОМУ сайті!
Запрошуємо!

 

Спеціальності та спеціалізації, за якими оголошується прийом на навчання за рівнем «Магістр»:


Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Блоки вибіркових дисциплін

171

Електроніка

Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації 

Акустичні мультимедійні засоби та системи

Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика

 

Перелік дисциплін комплексного випробування:


1. Теоретичні основи акустики
2. Фізична акустика
3. Електроакустичні перетворювачі
4. Прикладна акустика
5. Методи обробки акустичних сигналів

 

Розклад екзаменів, прийом та перелік документів на навчання за рівнем "Магістр"

Прийом документів

2 липня - 3 серпня: ауд.152, корп.16
Понеділок-четвер 14:00-17:00;
П’ятниця 09:00-13:00

Перша хвиля

Вступні випробування, перша хвиля
(додатковий, іноземна мова, комплексне фахове)

7.07, 9:00, ауд. 114(12 корп.) - додатковий екзамен для бакалаврів з інших кафедр

9.07, 9:00, ауд. 414, 424 (12 корп.) - іноземна мова (англ.)

10.07, 9:00, ауд. 712 (7 корп.) - іноземна мова (нім.)

12.07, 10:00, ауд. 431 (12 корп.)- комплексне фахове

Консультації, перша  хвиля (додатковий, іноземна мова, комплексне фахове)

6.07, 16:00, ауд. 114 (12 корп.) - додатковий екзамен для бакалаврів з інших кафедр

8.07, 16:00, ауд. 414 (12 корп.) - іноземна мова (англ.)

9.07, 14:00, ауд. 712 (7 корп.) - іноземна мова (нім.)

11.07, 12:00, ауд. 431 (12 корп.)- комплексне фахове

Друга хвиля

Вступні випробування, друга хвиля
(додатковий, іноземна мова, комплексне фахове)

4.08, 9:00, ауд. 114(12 корп.) - додатковий екзамен для бакалаврів з інших кафедр

9.08, 10:00 іноземна мова

6.08, 9:00, ауд. 431 (12 корп.)- комплексне фахове

Консультації, друга хвиля (додатковий, іноземна мова, комплексне фахове)

3.08, 16:00, ауд. 114 (12 корп.) - додатковий екзамен для бакалаврів з інших кафедр

8.08, 16:00  - іноземна мова

5.08, 16:00, ауд. 431 (12 корп.)- комплексне фахове

 

Розклад вступних екзаменів - у форматі pdf

Заява 1, про допуск до участі в конкурсному відборі (бланк)

Заява 2, про приорітетну спеціалізацію (бланк)

Увага! Заповнюючи заяву 1:

 1. Нижню частину заяви (після подвійної лінії) не заповнюйте!
 2. Код та назва спеціальності: 171 Електроніка (в розділі "Заява")
 3. Код та назва напряму підготовки: 6.050803 Акустотехніка (в розділі "Про себе повідомляю")
 4. Бажано ставити відразу дві галочки на "освітньо-наукову" та "освітньо-професійну" програми 

 

Вступники на 1-й курс рівня вищої освіти "магістр" мають подавати НА КАФЕДРІ наступні документи:

 1. Дві заяви (бланки основної та додаткової заяв див. вище), які вступник заповнює власноруч синьою ручкою
 2. Ксерокопії 3-х сторінок паспорту (1,2 та реєстрація) 
 3. Ксерокопію ідентифікаційного коду
 4. Творчі досягнення: ксерокопії публікацій (статті, доповіді на конференціях) - тільки титульна сторінка збірника та перша сторінка публікації
 5. Військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 6. 6 фотокарток 3х4
 7. Оригинали та копії диплому бакалавра та додатку до нього
Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 171 "Електроніка"

Програма додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 171 "Електроніка"

Програма вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 171 "Електроніка"


Інформація для вступників в магістратуру із сайту НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського"

Фрагмент "Положення про прийом на навчання...":


§1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.  Прийом на підготовку  ступеня  магістра  за певною спеціальністю (спеціалізацію) здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються  також  особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.  Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста  за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб. 
2.  Допускається прийом на підготовку ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра  та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю  (напрямом підготовки),  лише  за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань... 
3.  На навчання для здобуття ступеня бакалавра  КПІ  ім. Ігоря Сікорського приймає  на  перший курс  (за індивідуальними програмами підготовки)  осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста .  
4. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому)...