RSS
Роботодавці


Наші друзі
Молодіжна дисконтна мережа «KPI SDC»

Наші друзі
Український музичний ярмарок-2017

Вступ на 1ий курс магістратури

 

Спеціальності та спеціалізації, за якими оголошується прийом на навчання за рівнем «Магістр»:


Спеціальність

Спеціалізації

171
Електроніка
Акустичні мультимедійні засоби та системи
Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика

 

Перелік дисциплін комплексного випробування:


1. Теоретичні основи акустики
2. Фізична акустика
3. Електроакустичні перетворювачі
4. Прикладна акустика
5. Методи обробки акустичних сигналів

 

Строки прийому та перелік документів на навчання за рівнем "Магістр"

Прийом документів

2 липня - 3 серпня: ауд.152, корп.16
Понеділок-четвер 14:00-17:00;
П’ятниця 09:00-13:00

Вступні випробування (фахові, з іноземної мови та додаткові)

XX.XX, X:00, ауд. XXX (XX корп.)фаховий екзамен

XX.XX, X:00, ауд. XXX (XX корп.) - додатковий екзамен для бакалаврів з інших кафедр

XX.XX, X:00, ауд. XXX (XX корп.) - іноземна мова

 

Вступники на 1-й курс рівня вищої освіти "магістр" мають подавати наступні документи:

  1. Заява, яку вступник запонює власноруч
  2. Оригинали та копії диплому бакалавра та додатку до нього
  3. Оригінал та копії 3-х сторінок паспорту (1,2 та реєстрація) 
  4. Оригінал та копія ідентифікаційного коду
  5. 6 фотокарток 3х4
  6. Творчі досягнення: ксерокопії публікацій (статті, доповіді на конференціях) - тільки титульна сторінка збірника та перша сторінка публікації
  7. Військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 171 "Електроніка"

Програма додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 171 "Електроніка"

Програма вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 171 "Електроніка"


Інформація для вступників в магістратуру із сайту НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського"

Фрагмент "Положення про прийом на навчання...":


§1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.  Прийом на підготовку  ступеня  магістра  за певною спеціальністю (спеціалізацію) здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються  також  особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.  Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста  за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб. 
2.  Допускається прийом на підготовку ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра  та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю  (напрямом підготовки),  лише  за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань... 
3.  На навчання для здобуття ступеня бакалавра  КПІ  ім. Ігоря Сікорського приймає  на  перший курс  (за індивідуальними програмами підготовки)  осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста .  
4. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому)...


Результати екзаменів за програмами підготовки магістрів 

Вступ в магістратуру