тиждень
RSS
Роботодавці


Наші друзі
Молодіжна дисконтна мережа «KPI SDC»

Наші друзі
Український музичний ярмарок-2017

Вступ на 1ий курс магістратури

 

Спеціальності та спеціалізації, за якими оголошується прийом на навчання за рівнем «Магістр»:


Спеціальність

Спеціалізації

171
Електроніка
Акустичні мультимедійні засоби та системи
Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика

 

Перелік дисциплін комплексного випробування:


1. Теоретичні основи акустики
2. Фізична акустика
3. Електроакустичні перетворювачі
4. Прикладна акустика
5. Методи обробки акустичних сигналів

 

Строки прийому та перелік документів на навчання за рівнем "Магістр"

  1-а сесія 2-а сесія

Прийом документів

3-6 липня: 14:00-17:00, ауд.152 корп.16; 

7 липня: 9:00-13:00, ауд.152 корп.16

24.07 - 04.08
Вступні випробування (фахові, з іноземної мови та додаткові)

10.07, 9:00, ауд. 125 (12 корп.) - додатковий екзамен для бакалаврів з інших кафедр

11.07, 9:00, ауд. 431 (12 корп.) - іноземна мова

14.07, 10:00, ауд. 209 (12 корп.) - фаховий екзамен

05.08-11.08

 

Вступники на 1-й курс рівня вищої освіти "магістр" мають подавати наступні документи:

  1. Заява, яку вступник запонює власноруч
  2. Оригинали та копії диплому бакалавра та додатку до нього
  3. Оригінал та копії 3-х сторінок паспорту (1,2 та реєстрація) 
  4. Оригінал та копія ідентифікаційного коду
  5. 6 фотокарток 3х4
  6. Творчі досягнення: ксерокопії публікацій (статті, доповіді на конференціях) - тільки титульна сторінка збірника та перша сторінка публікації
  7. Військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.


Пояснення до вступних випробувань на 1ий курс рівня вищої освіти "Магістр" (фрагмент):

   24. Результати вступного випробування повинні бути оголошені не пізніше 14:00 наступного після випробування дня. 
    Термін «оголошувати» в даному випадку означає інформаційний потік з доступом до нього необмеженої кількості  споживачів:  список  на  стенді  кафедри (факультету,  деканату),  таблиця  на  вході  в  корпус ф-ту/ін-ту і т.п. з обов’язковим дублюванням такого списку (таблиці) в мережі інтернет (сайти кафедр, факультетів)
   25. В день оголошення результатів випробування з 14:00 до 16:00 вступник має право подати обґрунтовану апеляцію, якщо він (вона) не згоден з результатом. Апеляція подається до Атестаційної комісії у формі Заяви (бланк додається: «Заява на апеляцію»).
   26. Апеляційну заяву розглядає спочатку Атестаційна підкомісія, потім (у випадку незгоди вступника) Атестаційна комісія, потім (у випадку незгоди вступника) Приймальна комісія. Всі перипетії апеляційного розгляду письмової роботи вступника фіксуються там же на бланку (на звороті, якщо не вистачить місця на лицьовій стороні).
   27. Апеляційна заява з результатами розгляду і всіма необхідними підписами передається до Секретаріату Приймальної комісії (кім.132 корп.16). Переробляти чи виправляти Відомість вступного випробування, писати додаткову відомість, або придумувати ще якийсь велосипед – непотрібно. Апеляційна заява з результатами розгляду долучається до Відомості вступного випробування і є достатньою підставою для зміни оцінки (якщо така відбулася), або незміни оцінки (у випадку такого рішення інстанцій).  В  будь-якому  випадку  кожен  етап  розгляду  апеляції  повинен  закінчуватись згодою/незгодою вступника і його особистим підписом.

 

Результати екзаменів за програмами підготовки магістрів 

Вступ в магістратуру

 Вивантажити результати 1-ї сесії екзаменів з фаху та іноземної мови Терміни визначення і оголошення інтегральних рейтингів:


Визначення і оголошення інтегральних рейтингів вступників, надання рекомендацій до зарахування та зарахування студентів за підсумками конкурсного відбору здійснюється з урахуванням нижчезазначеного:
  • атестаційні комісії визначають і оголошують інтегральні рейтинги вступників до 14 години 12.08 поточного року;
  • термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 12 години14.08 поточного року;
  • зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться до 19.08 (за державним замовленням) та до 22.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).