Про кафедру

Найактуальніша інформація на нашому ОНОВЛЕНОМУ САЙТІ!
Запрошуємо!

Кафедра акустики та акустоелектроніки Національного технічного університету України «КПІ» здійснює спеціальну підготовку бакалаврів (4 роки) та магістрів (6 років) в галузі знань "Електроніка і телекомунікації" за спеціальністю «Електроніка» в рамках освітньої програми (спеціалізації):

  • "Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації"

із блоками вибіркових дисциплін:

  • "Акустичні мультимедійні технології та системи"
  • "Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика"

Вивантажити презентацію із багатьма звуковими прикладами

Кафедру засновано в 1936 році. Підготовка фахівців здійснюється з використанням сучасних учбових програм та комп’ютерних лабораторій. Навчання студентів проводиться в спеціалізованих лабораторіях та аудиторіях кафедри. Практичний досвід роботи майбутні фахівці отримують на підприємствах та науково-дослідних інститутах. Навчання студентів забезпечує 28 викладачів, серед яких 7 професорів, докторів наук, 12 доцентів, кандидатів наук.


Блок вибіркових дисциплін «Акустичні мультимедійні технології та системи»

В рамках блоку вибіркових дисциплін «Акустичні мультимедійні технології та системи» передбачено вивчення основ електроніки та акустики. Особлива увага приділяється застосуванню та розробці акустичних приладів і апаратів для використання в мультимедійних середовищах. Так студентами вивчаються всі питання пов’язані з розробкою ультразвукових далекомірів (так званих акустичних рулеток), вимірювачів рівнів рідких та сипких середовищ (бензин, зерно тощо), гідроакустичних приладів (ехолокаторів, гідроакустичних буїв, шумопеленгаторів), приладів акустичного неруйнівного контролю (дефектоскопів, товщиномірів).

Проводиться підготовка з нових інформаційних технологій, використання сучасних програмних пакетів для моделювання та аналізу різних акустичних процесів та сигналів різної природи, обробки акустичних зображень. В рамках спеціалізації є можливість отримувати знання про мережеві технології на базі представництва CISCO NetAcademy.

Випускники працюють у конструкторських відділах з проектування перетворювачів для різних типів середовищ (Державне підприємство “Київський науково-дослідний інститут Гідроприладів (Державний концерн “УКРОБОРОНПРОМ”), “Ультракон-Сервіс”); в компаніях, що надають послуги акустичного проектування, з питань захисту інформації (Служба безпеки України); дослідних установах та компаніях з аналізу звукових сигналів різної природи.


Блок вибіркових дисциплін «Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика»

Блок вибіркових дисциплін «Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика» насамперед присвячено розвязанню проблем  виникнення, передачі і сприйняття звуків. Цей напрямок включає музичну акустику, де вивчається створення музичних звуків (акустика музичних інструментів, акустика мовлення і співу, електроакустика); передачу звуків (архітектурна акустика, кодування звуку в каналах передачі) і сприйняття звуку (психоакустика - акустика слухової системи). В рамках психоакустики студенти вивчають принципово нові можливості роботи із звуком за допомогою комп'ютерних музичних технологій; розробляють акустичні системи, створюють нові засоби передачі просторової звукової інформації для цифрового радіомовлення, телебачення, звукозапису.

Велику увагу приділено комп’ютерному моделюванню слухової та мовленнєвої систем людини, як основи для розробки нових поколінь засобів діагностики слуху та слухових апаратів. Крім того, студенти розглядають актуальні та надзвичайно затребувані сучасні методи зниження шуму у містах, вивчають джерела шуму та вібрацій, вплив шуму на людський організм, технічне, санітарне та екологічне нормування шуму, проведення акустичного моніторингу навколишнього середовища та акустичної експертизи. Поза увагою також не залишаються всі аспекти біоакустики, а саме: вивчення голосу тварин, морська біоакустика, ехолокатори кажанів і дельфінів, захист літаків від птахів за допомогою звуку, захист від гризунів за допомогою ультразвуку.

Випускники працюють в установах з розробки та обслуговування акустичної медичної апаратури (діагностичних ультразвукових приладів (УЗІ), слухових апаратів (майже у всіх діагностичних центрах Києва)); концертних залах, театрах, студіях звукозапису (наприклад, звукорежисерами на кіностудіях, в театрах), телеканалах (M1, СТБ, ICTV); у конструкторських відділах з аналізу акустичних та вібраційних властивостей матеріалів (Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій).

БІОАКУСТИКА вивчає:

- способи звукового зв' язку мiж живими істотами;
- механизми утворення і відтворення звуків, шо генеруються живими істотами;
- принципи кодування і декодування інформації, що передається в живих біоакустичних системах

ПСИХОАКУСТИКА вивчає:

- психологічні та фізіологічні особливості сприйняття звуку людиною;
- способи  розшифровки того чи іншого звукового образу слуховою системою людини;
- основні відповідності між фізичними стимулами та слуховими відчуттями;
- параметри звукового сигналу, найбільш важливі для передачі змісту та емоцій повідомлення

 

Викладачі В. Заєць та О. Богданов готують електроакустичне обладнання до лабораторної роботи

Кандидати технічних наук, доценти В. Заєць та О. Богданов готують лабораторну роботу

На етапі бакалаврської та магістерської підготовки студенти вивчають фундаментальні учбові дисципліни (математика, фізика механіка, інформатика, програмування, інженерна та комп’ютерна графіка, дисципліни гуманітарного напрямку та ін.), а також професійно-орієнтовані дисципліни акустоелектронного профілю (теорія електричних кіл, основи електроніки, теорія процесів та систем, теоретичні основи акустики, прикладна акустика, аналогова та цифрова схемотехніка, електроакустичні перетворювачі, вимірювання на звукових та ультразвукових частотах та ін.).

Студенти вивчають методи та алгоритмічно-програмні засоби обробки акустичних сигналів та зображень, математичного та віртуального моделювання, а також проектування акустичних пристроїв та систем. Значна увага приділяється проектуванню ультразвукових комп’ютерних систем інтроскопії і томографії, вимірювальних та діагностичних приладів, розробці акустичної апаратури, обладнання для домашніх та професійних студій звукозапису, тощо.

Фахівці кафедри покращили акустику залів Верховної Ради України та Маріїнського палацу

Фахівці кафедри покращили акустику залів Верховної Ради та Маріїнського палацу

Про високий фаховий рівень викладачів кафедри акустики та акустоелектроніки свідчить не тільки велика кількість наукових публікацій, доповідей на міжнародних наукових конференціях та низка патентів на винахід. Фахівці кафедри акустики та акустоелектроніки на практиці розв'язали значну кількість складних науково-технічних завдань, зокрема, реалізувавши акустичні проекти в залах Верховної Ради, в Маріїнському палаці, в Адмінистрації Президента, в Кабміні, клубі Мінтрансу, Ніжинському драмтеатрі, в Будинку творчих спілок та інших закладах.

Основними місцями працевлаштування випускників є: Національна радіо- та телекомпанії України УТ-1, ICTV, К-1, Культура, СТБ та ін., апарат Верховної ради України, Служба безпеки України, НТК ім. Антонова, ВАТ «Укртелеком», Київський НДІ гідроприладів, ТОВ «Ультракон-сервіс», «Промприлад», Державний НДІ будівельних конструкцій, Інститут гідромеханіки, ДП «Укрметртестстандарт», Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, Центр мікрохірургії ока, ДП «Сіменс Україна», НВО «ВАБОС», Інститут отоларингології ім. О.С. Коломийченка, Центр сучасного слухопро¬тезування «Іпfoton», Центр слухової реабілітації «Аврора» та ін..

Співробітники кафедри акустики та акустоелектроніки вітають вас!